Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Feb 13 2013 14:10 | Format: None | Expires: never | Size: 2.96 KB | Hits: 883

 1. De woningmarkt; Knelpuntenanalyse + Suggestie voor een integrale oplossing.
 2. Het woonakkoord is een feit. Wat vooral opvalt, is dat er her en der wordt ingegrepen en allerlei zeer relevante factoren buiten beschouwing zijn gelaten.
 3.  
 4. Summiere knelpuntenanalyse:
 5.  
 6. In een arbeidsmarkt met vele losse contracten vooral onder jongeren is het ontzettend moeilijk een hypotheek bij de bank te krijgen; dat verandert niet door dit akkoord. De investering in startersleningen wordt zo goed als teniet gedaan door het feit dat 50% aflossingsvrij niet meer aftrekbaar is, dit verkleint de leencapaciteit van starters alleen nog maar meer.
 7.  
 8. De losse contracten en sowieso lage baanzekerheid hebben ook effect op het vaststellen van de inkomsten bij huurders. Het zal vaak tot zeer vaak voorkomen dat de inkomenscategorie niet (meer) strookt met de informatie die opgegeven wordt aan corporaties door de belastingdienst.
 9. Dit betekent een enorme administratieve rompslomp met alle achterstallige betalingen van dien van huurders die de huur niet meer kunnen opbrengen.
 10.  
 11. Zeer veel hypotheken van mensen die voldoende inkomen hebben en graag zouden willen verhuizen staan onder water. Meefinancieren van een restschuld is echter niet geregeld laat staan afdwingbaar geregeld bij de banken.
 12. Bij voldoende inkomen en annu´tair dan wel lineair aflossen zou meefinancieren geen enkel probleem moeten zijn. De huidige situatie is echter dat de restschuld gewoon wordt gezien als een losse lening waardoor ook mensen met voldoende inkomen nog geen garagebox kunnen kopen.
 13.  
 14. Het niet kunnen meefinancieren van restschuld betekent eveneens dat al die mensen die zouden willen doorstromen de potentiŰle starterswoningen bezet blijven houden.
 15.  
 16. Waar niet ingegrepen wordt en wat de start van het woonproces is, is de grondpolitiek.
 17. We hebben te maken met de absurde situatie dat grondprijzen niet tot nauwelijks dalen omdat gemeenten anders de begroting niet rond krijgen. Zo wordt kunstmatig de prijs veel te hoog gehouden.
 18.  
 19. De suggestie:
 20. Gooi in een klap de grondprijs van woningbouwgrond met 40% omlaag, gedwongen ge´mplementeerd bij gemeenten. Vanzelfsprekend kun je woningbezitters niet laten opdraaien voor deze ingreep. De centrale overheid zal dit volledig moeten compenseren. Een herijking van het totale woningbestand moet leiden tot een veel lagere hypotheek bij de banken. Tegelijkertijd schaf je de HRA af alsmede de hele huurtoeslagriedel.
 21. Huurtoeslag zal immers overbodig worden omdat de huren flink omlaag kunnen.
 22.  
 23. Ja, het is een enorme eenmalige investering en vanzelfsprekend betekent dit dat gemeenten flink zullen moeten bezuinigen. Aan de andere kant worden de kosten levensonderhoud veel lager waardoor de onmogelijke wens dat iedereen fulltime betaald moet werken ook in de prullenmand kan. Al die mensen krijgen tijd om vrijwillig te investeren in het helpen van anderen, in sociale cohesie, de zorg voor elkaar in de wijk.
 24. Tegelijkertijd geef je een enorme boost aan de hele woningsector inclusief de bouw.
 25.  
 26.  
 27.  
 28.