Public paste
fix
By: Xmoo | Date: Oct 29 2008 20:39 | Format: PHP | Expires: never | Size: 3.42 KB | Hits: 1081

 1. <?php
 2. $date = date("d-m-Y");
 3. $time = date("H:i");
 4.  
 5. if($_GET['p'] == 'ziekmelden') {
 6.     default:
 7.             echo "Hier kun je je ziek melden.<br><br>
 8.            <form action='?p=ziekmelden&a=zoeken' method='post'>Personeel nummer: <input type='text' name='pid' id='pid' size='40'>
 9.            <input type='submit' name='submit' value='Meld me ziek!'>
 10.            </form>";
 11.             if(isset($_POST['submit'])) {
 12.                 $sql = "SELECT pid,name FROM care_personell WHERE pid = '$pid'";
 13.                 echo "<b>Personeel nummer: - Naam:</b>";
 14.                 echo "$pid - $name <a href=?p=ziekenhuis&a=toevoegen&pid=$pid&name=$name><img src='images/plus.gif></a>'";
 15.             }  
 16.             break;
 17.            
 18.         switch($_GET['a']) {
 19.     case 'zoeken':
 20.             echo "Hier kun je je ziek melden.<br><br>
 21.            <form action='?p=ziekmelden&a=zoeken' method='post'>Personeel nummer: <input type='text' name='pid' id='pid' size='40'>
 22.            <input type='submit' name='submit' value='Meld me ziek!'>
 23.            </form>";
 24.             if(isset($_POST['submit'])) {
 25.                 $sql = "SELECT pid,name FROM care_personell WHERE pid = '$pid'";
 26.                 echo "<b>Personeel nummer: - Naam:</b>";
 27.                 echo "$pid - $name <a href=?p=ziekenhuis&a=toevoegen&pid=$pid&name=$name><img src='images/plus.gif></a>'";
 28.             }  
 29.             break;
 30.  
 31.         case 'toevoegen':
 32.             $pid = $_GET['pid'];
 33.                         $name = $_GET['name'];
 34.             if(isset($_POST['submit'])) {
 35.                 $insert = "INSERT INTO ziekmelding_personeel (pid, name, datum, tijd, ziek, opmerking)  
 36.                       values ('". $_POST["pid"] ."', '". $_POST["name"] ."', '". $_POST["datum"] ."', '". $_POST["tijd"] ."', '". $_POST["ziek"] ."', '". $_POST["opmerking"] .")";  
 37.                     $query = mysql_query($insert)or die(mysql_error());  
 38.                 echo "<font face=verdana size=2 color=green>U ben met succes ziek gemeld. Beterschap!</font>";  
 39.             }  
 40.            
 41.             else {  
 42.                 echo "<form action='?p=ziekmelden&a=toevoegen' method='post'>";    
 43.                 echo "(<font color='#FF0000'>*</font>) <b>Personeel nummer</b>: <input type='text' name='pid' size='30' value='$pid' READONLY/><br>";
 44.                 echo "(<font color='#FF0000'>*</font>) <b>Naam</b>: <input type='text' name='name' size='49' value='$name' READONLY/><br>";
 45.                 echo "(<font color='#FF0000'>*</font>) <b>Datum</b>: <input type='text' name='name' size='20' value='$date' READONLY/><br>";
 46.                 echo "(<font color='#FF0000'>*</font>) <b>Tijd</b>: <input type='text' name='name' size='20' value='$time' READONLY/><br>";
 47.                 echo "<b>Opmerking</b>: <input type='text' name='opmerking' size='42' value=''/><br>";
 48.                                 echo "(<font color='#FF0000'>*</font>) <b>Bij deze wil ik mij ziekmelden</b>: <input type='checkbox' name='ziek' value='1'><br><br>";
 49.                                 echo "<b>* Velden met <font color='#FF0000'>*</font> zijn verplicht, anders is u ziekmelding niet geldig!</b><br><br>";    
 50.                 echo "<center><input type='submit' name='submit' value='Meld me ziek!'></center></form>";
 51.             }
 52.             break;
 53.            
 54.         case 'lijst':
 55.         echo "<b>Personeel nr - Naam - Opmerking</b><br>";
 56.                 $sql = "SELECT * FROM ziekmelding_personeel WHERE ziek = '1'";
 57.                 echo "$pid $name $opmerking";  
 58.     }
 59. }
 60. ?>