Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Oct 2 2012 09:39 | Format: None | Expires: never | Size: 2.2 KB | Hits: 1161

 1. Voor dorp X en dorp Y hebben wij uitbreidingsplannen in voorbereiding voor respectievelijk 40 en 20 woningen voor de periode tot 2020.
 2. Het plan in dorp X zal 40 woningen behelsen, ongeveer 50 recreatiewoningen, de verplaatsing van de camping en wellicht een gebouw voor zorg.
 3. De meeste grond is van een projectontwikkelaar. Voor het gebied zijn al schetsplannen gemaakt die al redelijk ver zijn uitgewerkt, inclusief verkaveling. Wel moet de raad nog met het stedenbouwkundig ontwerp instemmen.
 4.  
 5. Voor dorp Y heeft de raad recent ingestemd met een verkavelingsplan voor een nieuwbouwplan aan de westkant van Y.
 6. Ook hier ligt de verkaveling dus al zo goed als vast.
 7.  
 8. Als gemeente mogen wij niet onbeperkt woningen bouwen (nog los van het antwoord op de vraag of er behoefte aan is).
 9. De gemeente heeft een bepaald contingent voor woningbouw beschikbaar. Dit contingent is al over de verschillende locaties in onze gemeente verdeeld. Dit heeft de gemeente gedaan via het vaststellen van een woonplan, dat is goedgekeurd door GS van Fryslân. In dit woonplan is precies aangegeven waar de gemeente nieuwe woningen heeft gepland. De gemeente kan alleen nieuwe locaties voor woningbouw bij Y of X ontwikkelen als er andere locaties voor woningbouw worden geschrapt. Het ligt niet in de rede dat dit gebeurt.
 10.  
 11. Het omzetten van een voormalige boerderij in meerdere woningen is onder voorwaarden mogelijk. Dit is geregeld in ons bestemmingsplan Buitengebied dat u op onze website kunt raadplegen  wonen, werken en leven, bestemmingsplannen geldend, bestemmingsplan Buitengebied). Het relevante artikel heb ik nog even onder deze mail “geplakt”.
 12. Ook hier is vereist dat het realiseren van extra woningen moet passen in een Woonplan dat door de provincie is goed gekeurd. Ook hiervoor geldt dus dat het realiseren van extra woningen op een voormalig boerenerf alleen maar kan als het woonplan wordt gewijzigd, waarbij dan woningen op andere locaties worden geschrapt.
 13. Of dit wenselijk is zullen we moeten beoordelen aan de hand van een verzoek voor een concrete locatie. Daarbij is dan ook nog van belang dat de gemeente het vraagstuk van de verdeling van contingenten samen met de aanstaande fusiepartners A en B zal moeten beschouwen.
 14.