Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Jun 4 2012 14:50 | Format: None | Expires: never | Size: 1.57 KB | Hits: 708

  1. Maar mensen die bij de politie in de frontlinie staan, kunnen vanaf 1 januari 2012 drie tot vijf periodieken boven hun schaalmaximum groeien, melden de vakbonden ACP en NPB. Daarmee is hun perspectief op een hoger inkomen verbeterd, aldus de bonden.
  2. Geen ontslagen
  3. Tegenover de nullijn voor politiepersoneel staat dat een garantie op werk is bedongen. De bonden en het ministerie hebben afgesproken dat niemand wordt ontslagen in de grote reorganisatie die uiteindelijk tot de Nationale Politie moet leiden.
  4. De bonden zeggen zich ''vooralsnog tegen heug en meug'' bij de nullijn te hebben neergelegd, maar willen de afspraak daarover te zijner tijd kunnen openbreken. Dat kan volgens hen als er na de verkiezingen in september een kabinet komt dat niet aan de nullijn vasthoudt.
  5. De bonden leggen het onderhandelaarsakkoord de komende 2 weken voor aan hun leden. NPB-voorzitter Han Busker zegt dat hij het positief aan zijn achterban kan voorleggen, maar dat er wel een uitleg bij hoort. ''Het is een moeilijke tijd om cao's af te sluiten.
  6. Positief
  7. Deze afspraken behoeven uitleg, maar gezien de omstandigheden leggen we ze positief voor.'' Vakbondsleden kunnen terecht op een van de vele bijeenkomsten die NPB, ACP en VMHP beleggen.
  8. In de afspraken die de bonden en de minister hebben gemaakt, staat ook dat de arbeids- en rusttijden voor het grootste deel in stand worden gelaten.
  9. Aanvankelijk wilde Opstelten daarin veranderingen aanbrengen zodat de inzetbaarheid van politiemensen zou worden vergroot. Ook de regeling voor vroegpensioen en levensloop blijft volgens de afspraken van kracht.