Public paste
Time
By: Xmoo | Date: Oct 29 2008 19:52 | Format: PHP | Expires: never | Size: 2.45 KB | Hits: 1097

 1. <?php
 2. if($_GET['p'] == 'ziekmelden') {
 3.     switch($_GET['a']) {
 4.     case 'zoeken':
 5.             echo "Hier kun je je ziek melden.<br><br>
 6.            <form action='?p=ziekmelden&a=zoeken' method='post'>Personeel nummer: <input type='text' name='pid' id='pid' size='40'>
 7.            <input type='submit' name='submit' value='Meld me ziek!'>
 8.            </form>";
 9.             if(isset($_POST['submit'])) {
 10.                 $sql = "SELECT pid,name FROM care_personell WHERE pid = '$pid'";
 11.                 echo "<b>Personeel nummer: - Naam:</b>";
 12.                 echo "$pid - $name <a href=?p=ziekenhuis&a=toevoegen&pid=$pid&name=$name><img src='images/plus.gif></a>'";
 13.             }  
 14.             break;
 15.  
 16.         case 'toevoegen':
 17.             $pid = $_GET['pid'];
 18.                         $name = $_GET['name'];
 19.             if(isset($_POST['submit'])) {
 20.                 $insert = "INSERT INTO ziekmelding_personeel (pid, name, datum, tijd, ziek, opmerking)  
 21.                       values ('". $_POST["pid"] ."', '". $_POST["name"] ."', '". $_POST["datum"] ."', '". $_POST["tijd"] ."', '". $_POST["ziek"] ."', '". $_POST["opmerking"] .")";  
 22.                     $query = mysql_query($insert)or die(mysql_error());  
 23.                 echo "<font face=verdana size=2 color=green>U ben met succes ziek gemeld. Beterschap!</font>";  
 24.             }  
 25.             else {  
 26.                     echo "<form action='?p=ziekmelden&a=toevoegen' method='post'>";    
 27.                     echo "<b>Personeel nummer</b>: <input type='text' name='pid' size='49' value='$pid' READONLY/><br>";
 28.                     echo "<b>Naam</b>: <input type='text' name='name' size='49' value='$name' READONLY/><br>";
 29.                     echo "<b>Datum</b>: <input type='text' name='name' size='49' value='date("d-m-Y")' READONLY/><br>";
 30.                     echo "<b>Tijd</b>: <input type='text' name='name' size='49' value='date("H:i")' READONLY/><br>";
 31.                     echo "<b>Opmerking</b>: <input type='text' name='opmerking' size='49' value=''/><br>";
 32.                                         echo "<b>Ziek</b>: <input type='checkbox' name='ziek' value='1'><br><br>";  
 33.                     echo "<center><input type='submit' name='submit' value='Meld me ziek!'></center></form>";
 34.             }
 35.             break;
 36.            
 37.         case 'lijst':
 38.         echo "<b>Personeel nr - Naam - Opmerking</b><br>";
 39.                 $sql = "SELECT * FROM ziekmelding_personeel WHERE ziek = '1'";
 40.                 echo "$pid $name $opmerking";  
 41.     }
 42. }
 43. ?>