Public paste
School
By: Xmoo | Date: Mar 2 2007 11:00 | Format: None | Expires: never | Size: 1.42 KB | Hits: 1229

 1.  
 2. 19.     Wanneer heb je geen recht meer op jouw OV-kaart? Raadpleeg de site van IBG.
 3. Als je stopt met je studie.
 4.  
 5. 20.     Hoe is de Studiefinanciering voor het beroepsonderwijs geregeld? Raadpleeg de site van IBG.
 6.  
 7. 21.     Wie is de minster van VROM en wie is zijn staatssecretaris?
 8. Pieter Winsemius - Pieter van Geel
 9.  
 10. 22.     Zoek op internet hoeveel bedrijfschappen Nederland telt.
 11.  
 12. 23.     Waarom zijn productschappen in het leven geroepen?
 13. Wat behartigt elk productschap?
 14. Noem een tweetal productschappen.
 15.  
 16. 24.     Wat zijn de voornaamste activiteiten? Zie internet.
 17.  
 18. 25.     Wie zijn vertegenwoordigd in de SER?
 19. Nederlandse openbare lichamen
 20. 26. Noem een tweetal taken van de SER. 
 21. Een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie.
 22. Een redelijke inkomensverdeling.
 23. Hoe is de SER samengesteld?
 24. De SER is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en door de regering benoemde leden en heeft tot taak het belang van de nationale economie en het bedrijfsleven te behartigen.
 25.  
 26. 27.     Zoek op internet, hoe een advies van de SER tot stand komt.
 27. In een van zijn eerste adviezen zette de SER de doelstellingen voor het sociaal-economisch beleid op een rij.
 28.  
 29. 28.     Wat betekenen de volgende afkortingen?
 30. ministerie van OCW:     Onderwijs Cultuur Wetenschap
 31. ministerie van VROM:    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 32. NMa:                    Nederlandse Mededingingsautoriteit
 33. IBG:                    Informatie Beheer Groep
 34. SER:                    Sociaal-Economische Raad
 35.