Public paste
Undefined
By: Guest | Date: May 24 2012 17:13 | Format: None | Expires: never | Size: 7.57 KB | Hits: 2187

 1. In het proberen te volgen van onze patiŽnten welke we gezien hebben op het tentenkamp in Ter Apel kwamen we bij de eerste patiŽnt die we contacteerden het een en ander tegen waarover we niet onze mond kunnen houden en dan ook met toestemming van de betrokkene aan je het volgende willen berichten.
 2.  
 3. Het betreft zoals ik al zei een patiŽnt die we gezien hadden en waarvan wij het zeer noodzakelijk vonden en vinden dat betrokkene door een specialist gezien zou worden. Hier waren we dan ook al mee bezig vanuit het tentenkamp,  om een specialist en ziekenhuis te vinden die bereid waren te doen waarvoor je als arts toch ooit een eed hebt afgelegd.
 4. Helaas bleek het bijna het zoeken naar een speld in een hooiberg te zijn.Hetgeen ons persoonlijk ook zeer bedroefde en zelfs vervangende schaamtegevoelens opriep en roept.
 5.  
 6. Maar dit terzijde.
 7.  
 8. Betrokkene deelde mede dat ondanks ons advies en onze verwijzing, er niet naar hem geluisterd noch gekeken werd, enkel op het moment dat betrokkene zeer luidruchtig en obstinaat werd kreeg hij een gesprek met een verpleegkundige.
 9. Deze hem liet verstaan dat ze niets met hem aankonden omdat betrokkene niet meer in het "Systeem" zat en er dus ook geen dure medische zorg geboden zou kunnen worden en betrokkene daar ook geen recht op had!
 10.  
 11. Na zeer veel aandringen van de kant van de betrokkene heeft een verpleegkundige uiteindelijk contact opgenomen ( aan betrokkene werd medegedeeld dat we de telefoon voor zeker meer dan een uur niet opnamen...echter aan onze kant geen gemiste oproepen ! )
 12. Na overleg met de verpleegkundige is gelukkig wel een stap in de goede richting gezet naar een adequate behandeling, daar betrokkene dan uiteindelijk deze middag met een taxi naar het ziekenhuis zal gaan voor alvast een aantal oriŽnterende onderzoeken zoals bloedonderzoek etc...
 13. Ik ga er dan ook vanuit dat betrokkene door de juiste specialist ( de specialisatie die we aan de verpleegkundige hebben doorgegeven) gezien zal worden en de behandeling die benodigd is gestart zal worden.
 14.  
 15. We zullen dit blijven volgen !
 16.  
 17. Daarnaast kregen we van betrokkene te horen dat betrokkene in een AZC zit zonder zijn vrienden/kennissen, maar dat de meeste Iraakse mensen die bevriend waren met elkaar uit elkaar gehaald zijn en verspreid over andere centra. Men wist vanuit 'observatie' welke relaties er onderling bestonden. Betrokkene zit nu in een AZC zonder bekende relaties en voelt zich daardoor helemaal geÔsoleerd.
 18. ..
 19.  
 20. Daarnaast deelde betrokkene mede dat hij sinds gisteren, 23-05-2012,13.30 uur geen voedsel meer had gekregen ( op 23-05-2012 had betrokkene een dubbele boterham met kaas gekregen). Hem werd medegedeeld dat hij zelf naar de winkel moest gaan en het zelf moet bereiden etc... Echter betrokkene is i.v.m.. zijn fysieke gezondheids toestand zeer moeilijk in staat dit te kunnen doen. Als zijn bekenden bij hem zouden zitten hadden deze dat natuurlijk wel voor hem gedaan, dit deden ze ook in het Tentenkamp.
 21.  
 22. Maar nu die er niet waren was er dus ook geen voedsel zoals betrokkene verklaart.
 23.  
 24. Betrokkene is geen Koerdistaan en is nu geplaatst in een groep van 50 Koerdistanen.
 25.  
 26. In mijn ogen een heel simpele oplossing zou zijn betrokkene over te plaatsen naar AZC bij Nijmegen, zodat de vriend van betrokkene die daar naar toe is verplaats deze zorg voor hem mede kan vormgeven hetgeen hij per slot van rekening al ruim 2 jaar doet.
 27. Maar het plaatsings en verspreidingsbeleid is natuurlijk geen zaak van of voor mij, daar ga ik niet over en misschien maar goed ook het is dus maar een pragmatische suggestie die in ieder geval een betere conditie zou verschaffen voor betrokkene en die minder externe en interne inspanning van het COA en andere vereist.
 28.  
 29. Hierover, de voeding,  wederom met AZC medische dienst contact opgenomen, deze gaf aan dat dit niet hun taak/afdeling was maar dat ik hierover met de COA contact op moest nemen. Het beste met de "woonbegeleiding" maar dat het wel het beleid was van het COA dat de mensen alles zelf doen en als ze het zelf dan niet kunnen om welke redenen danook dat er dan maar de bekenden of vrienden voor moeten zorgen !
 30. En dat terwijl betrokkene zijn vrienden die dit ook in het Tentenkamp voor betrokkene deden ( bewust ?) elders geplaatst zijn!
 31.  
 32. Meerdere keren gepoogd deze afdeling van het COA te bereiken.
 33.  
 34. Echter de telefoon wordt tot nu toe niet beantwoord en ik vind dit wederom zwak gezegd niet erg prettig voor betrokkene dat dit nog niet gelukt is. Aan alle betrokkenen was toegezegd dat er goede en adequate zorg geboden zou worden als ze vrijwillig gebruik zouden maken van het aanbod van Minister Gerd Leers, dat ik hier niet zal herhalen om het verhaal niet langer dan noodzakelijk is te maken.
 35. Hoop dus dat dit alsnog zal lukken.
 36. Ik spreek mijn oprecht gemeende hoop uit dat dit niet exemplarisch zal zijn voor de andere patiŽnten, welke wij dus ook zullen trachten op te volgen. Tevens hoop ik ook dat betrokkene die me dit heeft medegedeeld, met ook de uitdrukkelijke toestemming om hierover te berichten, hier geen nare gevolgen van zal ondervinden.
 37.  
 38. Maar dit is wel exemplarisch voor de ontstane situatie waarin wij als behandelende artsen niet in de gelegenheid gesteld zijn om Łberhaupt maar een patiŽnt over te dragen aan de COA artsen / G.G.D. artsen. Hetgeen ik ook al duidelijk schriftelijk en officieel verklaard heb aan de Edelachtbare Rechter in het kort geding welke deze ochtend diende in Groningen.
 39.  
 40. Erger nog ons is geen melding gedaan vanuit het COA / IND waar 'onze' patiŽnten naar toe zijn geplaatst. Zodat we ze op de juiste manier kunnen volgen dan wel overdragen. Dit betreft dan de groep Irakezen welke zich 'vrijwillig' hebben gemeld bij de centrum in Ter Apel. Van de mensen die gevlucht zijn is het natuurlijk nog moeilijker, maar ook die zullen we trachten te volgen en te begeleiden naar de juiste zorg. Onder andere door de organisatie Dokters van de Wereld die in deze hun hulp hebben aangeboden.
 41.  
 42. Ditzelfde geldt voor de mensen die in detentie genomen zijn, waaronder mensen zijn die, zoals ook in mijn eerder vermeldde verklaring staat, zelfs niet in de gelegenheid gesteld zijn om hun antibiotica kuren volledig af te maken. Omdat ze hun persoonlijke spullen, toen ze bijeen gedreven waren, niet meer uit hun tenten mochten halen.
 43. Zo ook een voorbeeld van een diabetes patiŽnt wiens aangebroken medicatie vertrapt, na de vernielingen van en door de ME, onder de achtergebleven puinhoop gevonden werd door andere vrijwilligers, die nog probeerden uit de puinhoop te redden wat er te redden viel.
 44.  
 45. Voor betrokkene zijn nu via het vrijwilligers netwerk mensen bereid gevonden die voor betrokkene even zorg te dragen en hem deze avond een maaltijd zullen verzorgen.
 46. En mogelijk de komende dagen ook totdat betrokkene een paar nieuwe vrienden gemaakt heeft die hem ook willen helpen danwel dat misschien mijn suggestie voor overplaatsing naar Nijmegen niet zo gek wordt bevonden.
 47.  
 48. Want hoewel je als uitgeprocedeerde asiel zoeker in hetzelfde schuitje zit betekent dit niet automatisch dat je na jaren van solitair op de straat overleven waarin andere daklozen zelfs je mogelijke 'concurenten' zijn je de zorg voor de ander zomaar weer zonder enig voorbehoud zou overnemen/ondersteunen.
 49.  
 50.  
 51. Update :
 52. COA verpleegkundige heeft contact opgenomen met m'n partner en besproken dat deze avond zich een aantal vrijwilligers van buiten het COA zich zullen melden voor betrokkene en de COA verpleegkundige zou zorgen dat er door COA woonbegeleiding contact zal worden opgenomen, dit wachten we dus maar af, inmiddels alweer 3 uur niets meer gehoord!
 53.  
 54.  
 55. Tot zover voor nu,
 56.  
 57. met vriendelijke groetjes,
 58.  
 59. Elcke Bonsen
 60.  
 61. Arts in Tentenkamp Ter Apel.
 62.