Public paste
RGB-light (final)
By: Short | Date: Jan 30 2009 23:19 | Format: None | Expires: never | Size: 9.79 KB | Hits: 1349

 1. /*****************************************************************************
 2. |                                RGB Light                                    |
 3. |                                                                             |
 4. |       Made by:       "B.T. Postma"                                          |
 5. |       Release date:  "30-01-2009"                                           |
 6. |       Revision:      " -none- "                                             |
 7. |       Description:   "Rood/Groen/Blauw licht, welke continue van kleur      |
 8. |                       veranderd. Met instellingen voor het aanpassen van    |
 9. |                       de de felheid van kleuren, en gemakkelijk veranderen  |
 10. |                       van de kleurveranderingen"                            |
 11. |                                                                             |
 12. *****************************************************************************/
 13.  
 14.  
 15. #define RED                     (2)        // Poort B1
 16. #define GREEN                   (1)        // Poort B0
 17. #define BLUE                    (16)       // Poort B4
 18. #define SIZE_OF_PROGRAM         6          // Aantal kleurveranderingen
 19. #define CONFIG_RED              85         // Kleur-correctie rood
 20. #define CONFIG_GREEN            93         // Kleur-correctie groen
 21. #define CONFIG_BLUE             100        // Kleur-correctie blauw
 22. #define OUTPUT                  0x00       // TRIS(A/B) registers, output
 23. #define INPUT                   0xFF       // TRIS(A/B) registers, input
 24. #define CONFIG_OPTIONREG        0b11011000 /* 7 : Port-B Pull-up disabled
 25.                                               6 : Interrupt rising edge RB0/INT
 26.                                                   (Interrupt is not enabled!)
 27.                                               5 : TMR0 source internal clock
 28.                                               4 : TMR0 increment on high-to-low
 29.                                                   transition RA4. (Not used,
 30.                                                   TMR0 source is not pin RA4)
 31.                                               3 : Prescaler assigned to WDT
 32.                                              2-0: WDT-rate = 1:1
 33.                                            */
 34. #define CONFIG_INTCONREG        0b10100000 /* 7 : Global interrupt enabled
 35.                                               5 : TMR0 interrupt enabled
 36.                                           others: Interrupt disabled
 37.                                            */
 38. #define TMR0_FLAG               0b00000100 // Interrupt flag van TMR0
 39.  
 40.  
 41. signed char red =      0;                  // Weergegeven kleur rood
 42. signed char blue =     0;                  // Weergegeven kleur blauw
 43. signed char green =    0;                  // Weergegeven kleur groen
 44. signed char counter =  0;                  // Teller voor de duty-cycle kleuren
 45. typedef struct clr_struct{                 // Structure voor de nieuwe kleur
 46.                     signed char red;
 47.                     signed char green;
 48.                     signed char blue;
 49.                     unsigned long time;} colourstruct;
 50.                    
 51. colourstruct new_collor[SIZE_OF_PROGRAM];  // benodigde aantal structures voor
 52.                                            // de kleurveranderingen
 53.  
 54.  
 55. // Veranderd naar een bepaalde kleur in een bepaalde tijd.
 56. void changecolour(signed char, signed char, signed char, unsigned long int);
 57.  
 58. // Het uit te voeren kleurwisselings schema
 59. void program_init(void);
 60.  
 61.  
 62.  
 63. /*****************************************************************************
 64. |                                  MAIN                                       |
 65. *****************************************************************************/
 66. void main(void)
 67. {
 68.     char i;
 69.  
 70.    OPTION_REG = CONFIG_OPTIONREG;          // Zet TMR0 functies
 71.    INTCON = CONFIG_INTCONREG;              // Enable TRM0 interrupt
 72.    TRISB = OUTPUT;                         // Zet PORTB op output
 73.    PORTB = 0;                              // Maak PORTB leeg
 74.    program_init();                         // laad het door te lopen programma
 75.  
 76.  
 77.    while(1)
 78.    {
 79.       for(i = 0; i < SIZE_OF_PROGRAM ; i++)        // Loop alle kleurwisselings
 80.       {                                            // schema's af.
 81.           changecolour( new_collor[i].red   ,
 82.                         new_collor[i].green ,
 83.                         new_collor[i].blue  ,
 84.                         new_collor[i].time  );
 85.       }
 86.    }
 87. }
 88.  
 89. /*
 90.    Laat een teller van 0-100 lopen, hiermee wordt een duty-cycle gemaakt voor
 91.    de kleuren. De duty cycle van groen is omgedraaid. Hiermee wordt het
 92.    vermogen versprijd over de tijd.
 93. */
 94. void interrupt(void)
 95. {
 96.    INTCON &= ~TMR0_FLAG;                   // Reset van TMR0 interrupt-flag
 97.    TMR0 = 0x80;                            // timer0 op 64
 98.    if(++counter > 100)                     // Teller van 1-100
 99.       counter = 1;
 100.  
 101.    if(red >= counter)                      // rode led aan/uit
 102.       PORTB |= RED;
 103.    else
 104.       PORTB &= ~RED;
 105.  
 106.    if((100 - green) <= counter)            // groene led aan/uit duty cycle is
 107.       PORTB |= GREEN;                      // omgedraaid voor het versprijden
 108.    else                                    // van het vermogen
 109.       PORTB &= ~GREEN;
 110.  
 111.    if(blue >= counter)                     // blauwe led aan/uit
 112.       PORTB |= BLUE;
 113.    else
 114.       PORTB &= ~BLUE;
 115. }
 116.  
 117.  
 118.  
 119.  
 120.  
 121.  
 122.  
 123.  
 124.  
 125. /*****************************************************************************
 126. |                                FUNCTIONS                                    |
 127. *****************************************************************************/
 128.  
 129. /*
 130.    Stelt de maximale felheid per kleur in. Zo is rood meestal feller dan blauw,
 131.    en zal deze gedimt moeten worden. Instellingen in CONFIG_RED/GREEN/BLUE
 132. */
 133. void clr_adjust(colourstruct *structure)
 134. {
 135.    unsigned long temp;
 136.  
 137.    temp = (structure->red * CONFIG_RED) / 100;       // bereken nieuwe waarde
 138.    structure->red = (signed char)temp;               // schrijf deze terug
 139.    temp = (structure->green * CONFIG_GREEN) / 100;
 140.    structure->green = (signed char)temp;
 141.    temp = (structure->blue * CONFIG_BLUE) / 100;
 142.    structure->blue = (signed char)temp;
 143. }
 144.  
 145. /*
 146.    Het door te lopen kleurwisselings-schema. red, green, blue in % | time in mS
 147. */
 148. void program_init(void)
 149. {
 150.    new_collor[0].red   = 100;              // verander naar 100% rood in 1S
 151.    new_collor[0].green = 0;
 152.    new_collor[0].blue  = 0;
 153.    new_collor[0].time  = 1000;
 154.    clr_adjust(&new_collor[0]);             // laat gedimde waarden berekenen
 155.  
 156.    new_collor[1].red   = 0;
 157.    new_collor[1].green = 100;              // verander naar 100% groen in 1S
 158.    new_collor[1].blue  = 0;
 159.    new_collor[1].time  = 1000;
 160.    clr_adjust(&new_collor[1]);
 161.  
 162.    new_collor[2].red   = 0;
 163.    new_collor[2].green = 0;
 164.    new_collor[2].blue  = 100;
 165.    new_collor[2].time  = 1000;
 166.    clr_adjust(&new_collor[2]);
 167.  
 168.    new_collor[3].red   = 100;             // verander naar 100% rood in 0.1S
 169.    new_collor[3].green = 0;
 170.    new_collor[3].blue  = 0;
 171.    new_collor[3].time  = 100;
 172.    clr_adjust(&new_collor[3]);
 173.  
 174.    new_collor[4].red   = 0;
 175.    new_collor[4].green = 100;
 176.    new_collor[4].blue  = 0;
 177.    new_collor[4].time  = 100;
 178.    clr_adjust(&new_collor[4]);
 179.  
 180.    new_collor[5].red   = 0;
 181.    new_collor[5].green = 0;
 182.    new_collor[5].blue  = 100;
 183.    new_collor[5].time  = 100;
 184.    clr_adjust(&new_collor[5]);
 185. }
 186.  
 187. /*
 188.    Berekend de nieuwe waarde wanneer een kleur (minder)feller moet gaan branden
 189. */
 190. signed char newchange( signed char cycle_rest, signed char newcolour,
 191.                        signed char oldcolour)
 192. {
 193.    if(newcolour == oldcolour)
 194.       return 0;                      // Bij geen verschil, niet meer veranderen
 195.    else if(newcolour > oldcolour)
 196.       return cycle_rest - ((cycle_rest - 1) / (newcolour - oldcolour));
 197.    else                              // feller branden bij de stap ...
 198.       return  -(cycle_rest + ((cycle_rest - 1) / (newcolour - oldcolour)));
 199.                                     // zelfde waarde als feller branden, maar
 200.                                     // negatief (aan geven minder fel branden)
 201. }
 202.  
 203. /*
 204.    Veranderd naar een meegegeven kleur in een meegegeven tijd.
 205.    nieuwe kleur in %, tijd voor de verandering in mS.
 206. */
 207. void changecolour( signed char newred , signed char newgreen,
 208.                    signed char newblue, unsigned long int tottime)
 209. {
 210.    signed char j;
 211.    signed long int i;
 212.    signed char tempred, tempgreen, tempblue;
 213.  
 214.    tempred = newchange(101, newred, red);        // bereken wanneer de eerste
 215.    tempgreen = newchange(101, newgreen, green);  // verandering is
 216.    tempblue = newchange(101, newblue, blue);
 217.  
 218.    for(j=100 ; j > 0 ; j--)                      // teller van 100 naar 1
 219.    {
 220.       for(i=0 ; i < (tottime / 100); i++)        // Delay voor het timen van de
 221.          Delay_us(100);                          // kleur wissel.
 222.  
 223.       if((j == tempred) || (j == -tempred))      // als teller gelijk aan de
 224.       {                                          // de volgende verandering.
 225.          if(tempred > 0)                         // tempred is negatief als het
 226.             red++;                               // licht minder wordt.
 227.          else
 228.             red--;
 229.          tempred = newchange(j, newred, red);    // opnieuw berekenen volgende
 230.       }                                          // verandering
 231.       if((j == tempgreen) || (j == -tempgreen))
 232.       {
 233.          if(tempgreen > 0)
 234.             green++;
 235.          else
 236.             green--;
 237.          tempgreen = newchange(j, newgreen, green);
 238.       }
 239.       if((j == tempblue) || (j == -tempblue))
 240.       {
 241.          if(tempblue > 0)
 242.             blue++;
 243.          else
 244.             blue--;
 245.          tempblue = newchange(j, newblue, blue);
 246.       }
 247.    }
 248. }