Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Nov 27 2012 08:49 | Format: None | Expires: never | Size: 426 B | Hits: 872

  1. Hi Marietje,
  2.  
  3. Hoe staat het er nou voor met de dataprotectie richtlijn? Ik zie dat allerlei voorstellen alweer zijn afgezwakt?
  4.  
  5. Voor ons is even relevant dat sensitive personal data ook digitaal gewoon eigendom zijn van de 'subject'.
  6. In het nieuwe EPD verhaal beweert de vereniging van koepels VZVZ dat onze medische gegevens geen eigendom van onszelf zijn omdat ze digitaal zijn opgeslagen.
  7. Dat kan toch niet zo zijn?