Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Sep 24 2012 07:35 | Format: None | Expires: never | Size: 1.05 KB | Hits: 874

 1. Hallo Renske,
 2.  
 3. Kunnen jullie wellicht een voorstel tot een groot zorgonderzoek afdwingen via de kamer?
 4.  
 5. Inzet daarbij is voornamelijk de 2 basisaannames eens daadwerkelijk laten toetsen, want helaas zijn dat nu zoals gezegd aannames die m.i abusievelijk gedaan worden.
 6.  
 7. 1. Grotere controle leidt tot lagere kosten
 8. 2. Taken overhevelen naar verzekeraars leidt tot hogere kwaliteit
 9.  
 10. Daarnaast wordt in de ouderenzorg het huidige systeem voor gegeven aangenomen waarbij elke keer weer bij tekorten enkel wordt ingezoomd op bezuinigingen die het primaire personeel dan wel de ouderen zelf treffen.
 11.  
 12. Ik denk hierbij aan het hele proces minutieus analyseren, dus inclusief het indicatieproces.
 13. Eveneens zou het zeer interessant zijn als ouderenzorginstellingen verplicht zouden worden hun personeelskosten te splitsen in primair en secundair (overhead) personeel.
 14.  
 15. Van belang is daarbij wel dat primair enkel geldt voor de daadwerkelijke zorgverleners; er moeten geen mazen zijn waardoor overhead zichzelf alsnog weet in te delen onder het primaire zorgproces.
 16.  
 17.