Public paste
Undefined
By: PnE | Date: Oct 8 2008 19:20 | Format: PHP | Expires: never | Size: 1.72 KB | Hits: 1205

 1. <?php
 2.  
 3. // Initiera Curl
 4. $curl = curl_init();
 5.  
 6. // Användare osv..
 7. $user = "demo";
 8. $password = "";
 9.  
 10.  
 11. // Vart vi ska
 12. $filename = "./video.jpg?size=3";
 13.  
 14. //Storlek på filen
 15. $size = filesize($filename);
 16.  
 17. // Öppna filen
 18. $file = fopen($filename,'r');
 19.  
 20. list(,$destinationFilename) = pathinfo($filename);
 21.  
 22.  
 23. // Den DAV-enablade URLen till att hämta ifrån
 24.  
 25. $url = "http://lan:85/cgi-bin/{$destinationFilename}";
 26.  
 27.  
 28. // Göra så att cURL fattar allt den ska göra
 29. // ladda in destinationen i cURL
 30.  
 31. curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,$url);
 32.  
 33. // Säga att vi gör en PUT.
 34.  
 35. curl_setopt($curl,CURLOPT_PUT,true);
 36.  
 37. // Uppfatta och presentera filstorleken som vi kör PUT på
 38.  
 39. curl_setopt($curl,CURLOPT_INFILESIZE,$size);
 40.  
 41. // Ladda in filen i dens resource handling
 42.  
 43. curl_setopt($curl,CURLOPT_INFILE,$file);
 44.  
 45. // Sätta en user-agent
 46.  
 47. curl_setopt($curl,CURLOPT_USERAGENT,"Mozilla/4.0");
 48.  
 49. // Returnera outputen istället för att visa den
 50.  
 51. curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
 52.  
 53.  
 54. // Stoppa in namn och lösen
 55.  
 56. if(!empty($user) && !empty($password))
 57.  
 58.     curl_setopt($curl,CURLOPT_USERPWD,$user . ":" . $password);
 59.  
 60. // Utifall du kommer använda SSL och inte vill betala för nått riktigt
 61.  
 62.  
 63. if(ereg("^(https)",$url))
 64.     curl_setopt($curl,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
 65.  
 66. // Kör och logga i curl_put.log
 67.  
 68. $result = curl_exec($curl);
 69. $error = curl_error($curl);
 70.  
 71. if(empty($error))
 72.  
 73.     list($return,,$message) = split("(r?n){1,}",trim(strip_tags($result)));
 74.  
 75. else {
 76.  
 77.     $return = "Error";
 78.  
 79.     $message = curl_error();
 80.  
 81. }
 82.  
 83.  
 84.  
 85. $log = fopen('curl_put.log','a');
 86.  
 87.  
 88.  
 89. fwrite($log,date("r - ") . $return . "rn" . $message . "rnrn");
 90.  
 91.  
 92. // Städa upp!
 93.  
 94. fclose($log);
 95. curl_close($curl);
 96.  
 97.  
 98. ?>