Public paste
NABS
By: xell | Date: Aug 6 2007 13:23 | Format: PHP | Expires: never | Size: 11.58 KB | Hits: 1932

 1. Beste leden van WMCity,
 2.  
 3. Aangezien ik bezig ben met een nieuwssysteem en ik nog niet zo bijster goed ben met php/mysql maar ik dit een leuke uitdaging vind om zo me kennis te ontwikkelen ben ik een news-systeem aan het maken wat gaat dienen voor me site.
 4.  
 5. News werkt alleen krijg ik nadat ik me ubb.php heb geinclude in me functions.php, en ik news submit een wit scherm.
 6. En ik vind de fout niet.
 7.  
 8. Nou mijn vraag aan jullie hoe kan ik me ubb werkend krijgen?
 9.  
 10. PS: site is engels omdat daar mijn doelgroep ligt.
 11.  
 12. [b]News.php [/b]
 13. [code] <?
 14. include '../config.php';
 15.  
 16. admin();       
 17. ?>
 18. <?
 19. if (isset($_POST['stuur'])) {
 20. $naam = strip_tags(trim($_POST['naam']));
 21. $author = strip_tags(trim($_POST['author']));
 22. $bericht = strip_tags(trim($_POST['bericht']));
 23. $maanden = array("January", "February", "March", "April", "May", "June",
 24.          "July", "August", "September", "October", "November", "December");
 25. $date = date("j ") . $maanden[date("n") - 1] . date(" Y");
 26.     mysql_query("INSERT INTO nieuws_posts SET nieuws='". $naam ."', author='". $author ."', bericht='".$bericht."', datum='".$date."'") or die (mysql_error());
 27.     echo "The message has been added!<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="2; URL=news.php"> ";
 28. }
 29.  
 30. if (isset($_POST['edit'])) {
 31. $naam = strip_tags(trim($_POST['naam']));
 32. $bericht = strip_tags(trim($_POST['bericht']));
 33. $author = strip_tags(trim($_POST['author']));
 34. $id = strip_tags(trim($_POST['id']));
 35. $maanden = array("January", "February", "March", "April", "May", "June",
 36.          "July", "August", "September", "October", "November", "December");
 37. $date = date("j ") . $maanden[date("n") - 1] . date(" Y");
 38.     mysql_query("UPDATE nieuws_posts SET nieuws='". $naam ."', author='". $author ."', bericht='".$bericht."', datum='".$date."' WHERE id=".$id."") or die (mysql_error());
 39.     echo "The message has been updated!<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="2; URL=news.php"> ";
 40. }
 41. ?>
 42. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 43.  
 44. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 45. <head>
 46. <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
 47. <title><? titleadmin(); ?></title>
 48. <meta name="keywords" content="" />
 49. <meta name="description" content="" />
 50. <link href="../default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 51. </head>
 52. <body>
 53. <div id="wrapper">
 54.         <div id="header">
 55.                 <h1><a href="#">Hackers-ProJect</a></h1>
 56.                 </a>
 57.         </div>
 58.         <!-- end div#header -->
 59.         <div id="menu">
 60.         </div>
 61.         <!-- end div#menu -->
 62. <?
 63.  
 64. if(empty($_GET['x'])){
 65. echo '
 66.  
 67.         <div id="page">
 68.                 <div id="content">
 69.                         <div id="welcome">
 70.                                 <h1>Admin</h1>
 71.                                 <p>Welcome to the news admin panel!</p>
 72.                                 <lu>
 73.                                 <li><a href="news.php?x=add">Add news</a></li>
 74.                                 <li><a href="news.php?x=edit">Edit news</a></li>                               
 75.                                 <li><a href="news.php?x=del">Delete news</a></li>                              
 76.                                 </ul>
 77.  
 78.                                
 79.                         </div>
 80. ';
 81. }
 82. if($_GET['x'] == 'add'){
 83. echo '
 84.  
 85.         <div id="page">
 86.                 <div id="content">
 87.                         <div id="welcome">
 88.                                 <h1>Admin</h1>
 89.                                 <p>
 90.                                 <form method="post">
 91.                                 Title:<br />
 92.                                 <input type="text" name="naam"><br />
 93.                                 Author:<br />
 94.                                 <input type="text" name="author"><br />                        
 95.                                 Message:<br />
 96.                                 <textarea name="bericht" cols="35" rows="10"></textarea><br />
 97.                                 <input type="submit" name="stuur" value="Send!"><br />
 98.                                 </form></p>
 99.                 </div>
 100. ';
 101. }
 102. elseif($_GET['x'] == 'edit'){
 103. $SqlNews = mysql_query("SELECT id,nieuws,bericht FROM nieuws_posts");
 104. echo '
 105.  
 106.         <div id="page">
 107.                 <div id="content">
 108.                         <div id="welcome">
 109.                                 <h1>Admin</h1>
 110.                                 <ul>';                         
 111.  while($News = mysql_fetch_assoc($SqlNews)){
 112.  echo '<li><a href="news.php?x=editid&id='.$News['id'].'">'.$News['nieuws'].'</li>';
 113.  }
 114.  echo '
 115.  
 116.                 </div>
 117.  
 118. ';
 119. }
 120. elseif($_GET['x'] == 'editid'){
 121. $SqlNews = mysql_query("SELECT id,nieuws,bericht,author FROM nieuws_posts WHERE id=".$_GET['id']."");
 122. $Select = mysql_fetch_assoc($SqlNews);
 123. $id = strip_tags($_GET['id']);
 124. echo '
 125.         <div id="page">
 126.                 <div id="content">
 127.                         <div id="welcome">
 128.                                 <h1>Admin</h1>
 129.                                 <p>
 130.                                 <form method="post">
 131.                                 Title:<br />
 132.                                 <input type="text" name="naam" value="'.$Select['nieuws'].'"><br />
 133.                                 Author:<br />
 134.                                 <input type="text" name="author" value="'.$Select['author'].'"><br />                          
 135.                                 Message:<br />
 136.                                 <textarea name="bericht" cols="35" rows="10">'.$Select['bericht'].'</textarea><br />
 137.                                 <input type="hidden" name="id" value="'.$id.'">
 138.                                 <input type="submit" name="edit" value="Edit!"><br />
 139.                                 </form></p>
 140.                 </div>
 141. ';
 142. }
 143. elseif($_GET['x'] == 'del'){
 144. $SqlNews = mysql_query("SELECT id,nieuws,bericht FROM nieuws_posts");
 145. echo '
 146.  
 147.         <div id="page">
 148.                 <div id="content">
 149.                         <div id="welcome">
 150.                                 <h1>Admin</h1>
 151.                                 <p><i>Warning: When you click on the title of the message it will be <b>deleted!</b></i></p>
 152.                                 <ul>';                         
 153.  while($News = mysql_fetch_assoc($SqlNews)){
 154.  echo '<li><a href="news.php?x=delid&id='.$News['id'].'">'.$News['nieuws'].'</li>';
 155.  }
 156.  echo '
 157.  
 158.                 </div>
 159.  
 160. ';
 161. }
 162. if($_GET['x'] == 'delid'){
 163. $id = strip_tags($_GET['id']);
 164. mysql_query("DELETE FROM nieuws_posts WHERE id=".$id."");
 165. echo '
 166.  
 167.         <div id="page">
 168.                 <div id="content">
 169.                         <div id="welcome">
 170.                                 <h1>Admin</h1>
 171.                                 <p>Message has been <b>deleted</b> succesfully!</p>
 172.  
 173.                                
 174.                         </div>
 175. ';
 176.  
 177. }
 178. ?>
 179.  
 180.  
 181.                        
 182.                         <!-- end div#welcome -->
 183. <!-- Geen 'links();' op deze pagina ;) -->
 184.                         <!-- end div#sample2 -->
 185.                 </div>
 186.                 <!-- end div#content -->
 187.                 <div id="sidebar">
 188.                         <ul>
 189.                                 <?
 190.                                 admin_menu();
 191.                                 ?>
 192.                                 <!-- end li#submenu -->
 193.                                 <li id="news">
 194.                                         <h2>News &amp; Updates</h2>
 195.                                         <ul>
 196. <?
 197. nieuws();
 198. ?>
 199.                                         </ul>
 200.                                 </li>
 201.                                 <!-- end li#news -->
 202.                         </ul>
 203.                 </div>
 204.                 <!-- end div#sidebar -->
 205.                 <div style="clear: both; height: 1px"></div>
 206.         </div>
 207.         <!-- end div#page -->
 208.         <div id="footer">
 209.         </div>
 210.         <!-- end div#footer -->
 211. </div>
 212. <!-- end div#wrapper -->
 213. </body>
 214. </html>
 215.  
 216.  
 217. [b]Functions.php stukje[/b]
 218. function nieuws(){
 219. $query = "SELECT id,nieuws,datum FROM nieuws_posts WHERE 1 ORDER BY id DESC LIMIT 5";
 220.     $uitvoer = mysql_query($query) or die (mysql_error());
 221.     while($lijst = mysql_fetch_assoc($ntext))
 222.     {
 223. include "ubb.php";
 224. echo insertbbcode($ntext);
 225.        
 226.  
 227.                 echo "
 228.                                                                
 229.                                                         <h3>". $lijst['datum'] ."</h3>
 230.                                                         <p><a href="news.php?id=".$lijst['id']."">". $lijst['nieuws'] ."</a></p>
 231.                                                
 232.                                                 ";
 233.     }
 234. }
 235.  
 236. ubb.php [/b]
 237. <?PHP
 238.  
 239. function InsertBBCode($ntext){
 240. $ntext = eregi_replace("\[color=([^\[]*)\]([^\[]*)\[/color\]","<font color="\1">\2</font>",$ntext);
 241. $ntext = eregi_replace("\[size=([^\[]*)\]([^\[]*)\[/size\]","<font size="\1">\2</font>",$ntext);
 242. $ntext = eregi_replace("\[font=([^\[]*)\]([^\[]*)\[/font\]","<font face="\1">\2</font>",$ntext);
 243. $ntext = eregi_replace("\[img height=([^\[]*)\ width=([^\[]*)\]([^\[]*)\[/img\]","<img src="\3" height="\1" width="\2">",$ntext);
 244. $ntext = eregi_replace("\[img width=([^\[]*)\ height=([^\[]*)\]([^\[]*)\[/img\]","<img src="\3" width="\1" height="\2">",$ntext);
 245. $ntext = eregi_replace("\[img]([^\[]*)\[/img\]","<img src="\1">",$ntext);
 246. $ntext = eregi_replace("\[flash=([^\[]*)\,([^\[]*)\]([^\[]*)\[/flash\]","<object classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width=\1 height=\2><param name=movie value=\3><param name=play value=true><param name=loop value=true><param name=quality value=high><embed src=\3 width=\1 height=\2 play=true loop=true quality=high></embed></object>",$ntext);
 247. $ntext = eregi_replace("\[align=([^\[]*)\]([^\[]*)\[/align\]","<p align="\1">\2</p>",$ntext);
 248. $ntext = eregi_replace("\[shadow=([^\[]*)\,([^\[]*)\,([^\[]*)\]([^\[]*)\[/shadow\]","<font style="Filter: Shadow(color=\1, Direction=\2); Width=\3px;">\4</font>",$ntext);
 249. $ntext = eregi_replace("\[glow=([^\[]*)\,([^\[]*)\,([^\[]*)\]([^\[]*)\[/glow\]","<font style="Filter: Glow(color=\1, Strength=\2); Width=\3px;">\4</font>",$ntext);
 250. $ntext = str_replace("[move]", "<marquee>", $ntext);
 251. $ntext = str_replace("[/move]", "</marquee>", $ntext);
 252. $ntext = str_replace("[hr]", "<hr>", $ntext);
 253. $ntext = str_replace("[sub]", "<sub>", $ntext);
 254. $ntext = str_replace("[/sub]", "</sub>", $ntext);
 255. $ntext = str_replace("[tt]", "<tt>", $ntext);
 256. $ntext = str_replace("[/tt]", "</tt>", $ntext);
 257. $ntext = str_replace("[sup]", "<sup>", $ntext);
 258. $ntext = str_replace("[/sup]", "</sup>", $ntext);
 259. $ntext = str_replace("[s]", "<s>", $ntext);
 260. $ntext = str_replace("[/s]", "</s>", $ntext);
 261. $ntext = str_replace("[b]", "<b>", $ntext);
 262. $ntext = str_replace("[/b]", "</b>", $ntext);
 263. $ntext = str_replace("[i]", "<i>", $ntext);
 264. $ntext = str_replace("[/i]", "</i>", $ntext);
 265. $ntext = str_replace("[u]", "<u>", $ntext);
 266. $ntext = str_replace("[/u]", "</u>", $ntext);
 267. $ntext = str_replace("[*]", "<li>", $ntext);
 268. $ntext = str_replace("[list]", "<ul>", $ntext);
 269. $ntext = str_replace("[/list]", "</ul>", $ntext);
 270. $ntext = eregi_replace("\[email\]([^\[]*)\[/email\]", "<a href="mailto:\1">\1</a>",$ntext);
 271. $ntext = eregi_replace("\[email=([^\[]*)\]([^\[]*)\[/email\]", "<a href="mailto:\1">\2</a>",$ntext);
 272. $ntext = str_replace("[quote]", "<blockquote><span class="12px">quote:</span><hr>", $ntext);
 273. $ntext = str_replace("[/quote]", "<hr></blockquote>", $ntext);
 274. $ntext = str_replace("[code]","<blockquote><pre>",$ntext);
 275. $ntext = str_replace("[/code]","</pre></blockquote>",$ntext);
 276. $ntext = eregi_replace("\[url\]www.([^\[]*)\[/url\]", "<a href="http://www.\1" target=_blank>\1</a>",$ntext);
 277. $ntext = eregi_replace("\[url\]([^\[]*)\[/url\]","<a href="\1" target=_blank>\1</a>",$ntext);
 278. $ntext = eregi_replace("\[url=([^\[]*)\]([^\[]*)\[/url\]","<a href="\1" target=_blank>\2</a>",$ntext);
 279. $ntext = eregi_replace("(^|[>[:space:]n])([[:alnum:]]+)://([^[:space:]]*)([[:alnum:]#?/&=])([<[:space:]n]|$)","\1<a href="\2://\3\4" target="_blank">\2://\3\4</a>\5", $ntext);
 280. return $ntext;
 281. }
 282. function InsertSmileys($ntext){
 283. $ntext = str_replace(":angel:", "<img src="../images/smileys/angel.gif">", $ntext);
 284. $ntext = str_replace(">:(", "<img src="../images/smileys/mad.gif">", $ntext);
 285. $ntext = str_replace(":D", "<img src="../images/smileys/biggrin.gif">", $ntext);
 286. $ntext = str_replace(":confused:", "<img src="../images/smileys/confused.gif">", $ntext);
 287. $ntext = str_replace(":cool:", "<img src="../images/smileys/cool.gif">", $ntext);
 288. $ntext = str_replace(":cry:", "<img src="../images/smileys/cry.gif">", $ntext);
 289. $ntext = str_replace(":embarrasment:", "<img src="../images/smileys/embarrasment.gif">", $ntext);
 290. $ntext = str_replace(":unsure:", "<img src="../images/smileys/notsure.gif">", $ntext);
 291. $ntext = str_replace(":ironic:", "<img src="../images/smileys/rolleyes.gif">", $ntext);
 292. $ntext = str_replace(":(", "<img src="../images/smileys/sad.gif">", $ntext);
 293. $ntext = str_replace(":zzz:", "<img src="../images/smileys/sleep.gif">", $ntext);
 294. $ntext = str_replace(":)", "<img src="../images/smileys/smile.gif">", $ntext);
 295. $ntext = str_replace(":love:", "<img src="../images/smileys/love.gif">", $ntext);
 296. $ntext = str_replace(":eek:", "<img src="../images/smileys/eek.gif">", $ntext);
 297. $ntext = str_replace(":tired:", "<img src="../images/smileys/tired.gif">", $ntext);
 298. $ntext = str_replace(":P", "<img src="../images/smileys/tongue.gif">", $ntext);
 299. $ntext = str_replace(":urgh:", "<img src="../images/smileys/urgh.gif">", $ntext);
 300. $ntext = str_replace(";)", "<img src="../images/smileys/wink.gif">", $ntext);
 301. $ntext = str_replace(":lol:", "<img src="../images/smileys/laugh.gif">", $ntext);
 302. $ntext = str_replace(":tongue:", "<img src="../images/smileys/eviltongue.gif">", $ntext);
 303. return $ntext;
 304. }
 305. ?>
 306.  
 307. Alvast bedankt. :k