Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Jun 3 2014 07:51 | Format: None | Expires: never | Size: 2.29 KB | Hits: 871

 1. Niet ‘werkende’ hulpouders op school verdienen meer respect
 2.  
 3. Vaders en moeders die om welke reden dan ook geen betaalde arbeid verrichten hebben het zwaar te verduren. Bij een bewuste keus valt iedereen over hen heen dat ze aan kapitaalvernietiging doen, lui zijn, niet bijdragen aan de economie en niet financieel onafhankelijk zijn. Indien het niet betaald werken geen bewuste keus is, worden ze weggezet als parasieten en profiteurs en worden ze aan alle kanten opgejaagd om maar zo snel mogelijk weer mee te draaien in de reguliere arbeidscarrousel; desnoods onbetaald in een van de vele ‘stageplekken’ constructies.
 4.  
 5.  
 6. Ondersteunende taken
 7. Scholen verwachten nogal wat van ouders; de lijsten om je op te geven voor ondersteunende taken vliegen je om de oren en ja, deze zijn bijna allemaal tijdens de schooltijden. Op de school van mijn dochter hebben ze wekelijks een volle schooldag praktijkgericht onderwijs in werkgroepjes; de primaire basis van wetenschappelijk onderwijs, maar ook de basis voor ambachtswerk. De tuin in, experimenten doen, knutselen, leren werken met gereedschappen, projectmatig werken samen met anderen voor de hele onderbouw; dat zijn dus 80 kinderen. Het laat zich raden dat al deze activiteiten onmogelijk zouden zijn zonder de inzet van de hulpouders. Hun aanwezigheid is een investering in de kinderen voor de toekomst.
 8.  
 9.  
 10. Doe jij het anders zelf?
 11. Het is allemaal wel leuk en aardig om deze mensen weg te zetten als profiteurs, maar kom je in het vervolg zelf naar school dan? Regel je met je baas even dat je minimaal 1 dag per twee weken volledig beschikbaar bent?
 12. De praktijk wijst uit dat het altijd dezelfden zijn die komen helpen en ja grotendeels hebben deze mensen geen betaalde baan. In een maatschappij waarin je toegevoegde waarde wordt bepaald aan de hand van de hoogte van je belastingaanslag is dat een issue. In een maatschappij waarin mensen hun gezond verstand gebruiken zouden de schoolhulpouders op handen gedragen en met rust gelaten worden.
 13.  
 14. Kinderen profiteren in aanzienlijke mate van de hulpouders;zonder hun inzet zou de kwaliteit van onderwijs afnemen en is het klaar met een divers school activiteiten aanbod.
 15. Denk daar maar eens over na als gemeenteambtenaren op sociale zaken en als ouders die de hulpouder nog een trap na geven ook.
 16.  
 17.  
 18.  
 19.