Public paste
RGB-light2
By: Short | Date: Jan 30 2009 14:51 | Format: None | Expires: never | Size: 4.89 KB | Hits: 946

 1. /******************************************************************************
 2. |                                 RGB Light                                    |
 3. |                                                                              |
 4. |         Made by:       "B.T. Postma"                                         |
 5. |         Description:   "een Rood/Groen/Blauw licht, welke continue van kleur |
 6. |                         veranderd. Met instellingen voor het aanpassen van   |
 7. |                         de kleuren, en gemakkelijk veranderen van het door   |
 8. ******************************************************************************/
 9. #define RED                     (2)        // Poort B1
 10. #define GREEN                   (1)        // Poort B0
 11. #define BLUE                    (16)       // Poort B4
 12.  
 13. #define CONFIG_RED              100        // Kleur-correctie rood
 14. #define CONFIG_GREEN            100        // Kleur-correctie groen
 15. #define CONFIG_BLUE             100        // Kleur-correctie blauw
 16. #define OUTPUT                  0x00       // TRIS(A/B) registers, output
 17. #define INPUT                   0xFF       // TRIS(A/B) registers, input
 18. #define CONFIG_OPTIONREG        0b11011000 /* 7 : Port-B Pull-up disabled
 19.                                               6 : Interrupt rising edge RB0/INT
 20.                                                   (Interrupt is not enabled!)
 21.                                               5 : TMR0 source internal clock
 22.                                               4 : TMR0 increment on high-to-low
 23.                                                   transition RA4. (Not used,
 24.                                                   TMR0 source is not pin RA4)
 25.                                               3 : Prescaler assigned to WDT
 26.                                              2-0: WDT-rate = 1:1
 27.                                            */
 28. #define CONFIG_INTCONREG        0b10100000 /* 7 : Global interrupt enabled
 29.                                               5 : TMR0 interrupt enabled
 30.                                           others: Interrupt disabled      
 31.                                            */
 32.  
 33.  
 34. volatile signed char red =      0;         // Weergegeven kleur rood
 35. volatile signed char blue =     0;         // Weergegeven kleur blauw
 36. volatile signed char green =    0;         // Weergegeven kleur groen
 37. volatile signed char counter =  0;         // Teller voor de duty-cycle kleuren
 38.  
 39. void changecolour(signed char, signed char, signed char, unsigned long int);
 40.  
 41. /*
 42.    Hoofdprogramma
 43. /*
 44. void main(void)
 45. {
 46.    OPTION_REG = CONFIG_OPTIONREG;          // Zet TMR0 functies
 47.    INTCON = CONFIG_INTCONREG;              // Enable TRM0 interrupt
 48.    TRISB = OUTPUT;                         // Zet PORTB op output
 49.    PORTB = 0;                              // Maak PORTB leeg
 50.    
 51.    while(1)
 52.    {
 53.        changecolour(100,0,0,1000);         // Verander naar de kleur rood
 54.        changecolour(0,100,0,1000);         // Verander naar de kleur groen
 55.        changecolour(0,0,100,1000);         // Verander naar de kleur blauw
 56.    }
 57. }
 58.  
 59.  
 60. signed char calccolour(signed char counter, signed char newcolour, signed char oldcolour)
 61. {
 62.    return counter - ((counter - 1) / (newcolour - oldcolour));
 63. }
 64.  
 65. void changecolour(signed char newred, signed char newgreen, signed char newblue, unsigned long int tottime)
 66. {
 67.    signed char j;
 68.    signed long int i;
 69.    signed char tempred, tempgreen, tempblue;
 70.  
 71.    tempred = calccolour(101, newred, red);
 72.    tempgreen = calccolour(101, newgreen, green);
 73.    tempblue = calccolour(101, newblue, blue);
 74.  
 75.    for(j=100 ; j > 0 ; j--)
 76.    {
 77.       for(i=0 ; i < (tottime / 100); i++)
 78.          Delay_us(1);
 79.  
 80.       if((j == tempred) || (j == -tempred))
 81.       {
 82.          if(tempred > 0)
 83.             red++;
 84.          else
 85.             red--;
 86.          tempred = calccolour(j, newred, red);
 87.       }
 88.       if((j == tempgreen) || (j == -tempgreen))
 89.       {
 90.          if(tempgreen > 0)
 91.             green++;
 92.          else
 93.             green--;
 94.          tempgreen = calccolour(j, newgreen, green);
 95.       }
 96.       if((j == tempblue) || (j == -tempblue))
 97.       {
 98.          if(tempblue > 0)
 99.             blue++;
 100.          else
 101.             blue--;
 102.          tempblue = calccolour(j, newblue, blue);
 103.       }
 104.    }
 105. }
 106.  
 107. void interrupt(void)
 108. {
 109.    unsigned int temp;
 110.    INTCON &= ~0b00000100;
 111.    TMR0 = 0x20;
 112.    if(++counter > 100)
 113.       counter = 1;
 114.  
 115.    if(red > 100)  red = 100;
 116.    if(green > 100) green = 100;
 117.    if(blue > 100) blue = 100;
 118.  
 119.    temp = (red * CONFIG_RED) / 100;
 120.    if(temp >= counter)
 121.       PORTB |= RED;
 122.    else
 123.       PORTB &= ~RED;
 124.  
 125.    temp = (green * CONFIG_GREEN) / 100;
 126.    if(temp >= counter)
 127.       PORTB |= GREEN;
 128.    else
 129.       PORTB &= ~GREEN;
 130.  
 131.    temp = (blue * CONFIG_BLUE) / 100;
 132.    if(temp >= counter)
 133.       PORTB |= BLUE;
 134.    else
 135.       PORTB &= ~BLUE;
 136. }