Public paste
b
By: a | Date: Nov 23 2008 14:53 | Format: PHP | Expires: never | Size: 2.84 KB | Hits: 1235

 1. case 'toevoegen':
 2.                 $pid = $_GET['pid'];
 3.                                 $naam = $_GET['naam'];
 4.             if(isset($_POST['submit'])) {
 5.               if(isset($_POST['ziek'])) {
 6.                 $insert = "INSERT INTO ziekmelding_personeel (pid, naam, datum, tijd, opmerking, ziek)  
 7.                       values ('". $_POST["pid"] ."', '". $_POST["naam"] ."', '". $_POST["datum"] ."', '". $_POST["tijd"] ."', '". $_POST["opmerking"] ."', '". $_POST["ziek"] ."')";  
 8.                 if(mysql_query($insert)) {
 9.                         echo "<br><br><center><b><font face=verdana size=2 color=green>De medewerker is met succes ziek gemeld.</font></b></center>";  
 10.                  } else echo "<br><br><center><b><font face=verdana size=2 color=black>Controleer uw invoer opnieuw.</font></b></center>";
 11.                  } else {
 12.                                 echo "<br><br><center><b><font face=verdana size=2 color=red>Indien u niet "Ziekmelding bevestigen" heeft aangevinkt, kunt u de medewerker niet ziek melden.</font></b></center>";
 13.   }  
 14.                 } else {
 15.                 echo "<form action='?p=ziekmelden&a=toevoegen&pid=".$pid."&name=".$naam."' method='post'>";    
 16.                 echo "(<font color='#FF0000'>*</font>) <b>Personeel nummer</b>: <input type='text' name='pid' size='30' value='$pid' READONLY/><br>";
 17.                 echo "(<font color='#FF0000'>*</font>) <b>Naam</b>: <input type='text' name='naam' size='49' value='".$naam."' READONLY/><br>";
 18.                 echo "(<font color='#FF0000'>*</font>) <b>Datum</b>: <input type='text' name='datum' size='20' value='".$datum."' /><br>";
 19.                 echo "(<font color='#FF0000'>*</font>) <b>Tijd</b>: <input type='text' name='tijd' size='20' value='".$tijd."' /><br>";
 20.                 echo "<b>Opmerking</b>: <input type='text' name='opmerking' size='42' value=''/><br>";
 21.                                 echo "(<font color='#FF0000'>*</font>) <b>Ziekmelding bevestigen</b>: <input type='checkbox' name='ziek' value='1'>";
 22.                                 echo "<br><br><b>* Velden met <font color='#FF0000'>*</font> zijn verplicht, anders is de ziekmelding niet geldig!</b><br><br>";    
 23.                 echo "<center><input type='submit' name='submit' value='Meld medewerker ziek!'></center></form>";
 24.             }
 25.             break;
 26.  
 27.  
 28.                         $header = "nContent-Type: text/plain; charset='windows-1251'nContent-Transfer-Encoding: 8bit";                 
 29.                         $sitename = "Ziekmelding Systeem";
 30.                         $email = "Personeelszaken@Middenpolder.nl";
 31.                         $subject = "".$pid." heeft zich ziek gemeld via het ".$sitename."";
 32.                         $bericht = "Medewerker ".$naam." heeft zich ziek gemeld via het ".$sitename."<br><br>
 33.                                                 <b>Informatie over het ziekmelding:</b><br>
 34.                                                 <b>PID:</b> ".$pid."<br>
 35.                                                 <b>Naam:</b> ".$naam."<br>
 36.                                                 <b>Datum:</b> ".$datum."<br>
 37.                                                 <b>Tijd:</b> ".$tijd."<br>
 38.                                                 <b>Opmerking:</b> ".$opmerking."<br>";
 39.  
 40.                         ini_set('Ziekmelding Systeem', 'Ziekmelden@Middenpolder.nl');
 41.  
 42.                         mail("".$email."","".$subject."","".$bericht."");