Public paste
fs
By: sd | Date: Oct 29 2008 19:02 | Format: PHP | Expires: never | Size: 1.63 KB | Hits: 967

 1. <?php
 2. if($_GET['p'] == 'ziekmelden') {
 3.         switch($_GET['a']) { case 'zoeken':
 4.                 echo "Hier kun je je ziek melden.<br><br>
 5.                 <form action='?p=ziekmelden&a=zoeken' method='post'>Personeel nummer: <input type='text' name='pid' id='pid' size='40'>
 6.                 <input type='submit' name='submit' value='Meld me ziek!'>
 7.                 </form>";
 8.                 if(isset($_POST['submit'])) {
 9.                         $sql = "SELECT pid,name FROM care_personell WHERE pid = '$pid'";
 10.                         echo "<b>Personeel nummer: - Naam:</b>";
 11.                         echo "$pid - $name <a href=?p=ziekenhuis&a=toevoegen&id=$pid><img src='images/plus.gif></a>'"; }
 12.                 }
 13.                 break;
 14.  
 15.                 case 'toevoegen':
 16.                         $pid = $_GET['pid'];
 17.                         if(isset($_POST['submit'])) {
 18.                             $insert = "INSERT INTO ziekmelden (pid, name, ziek, opmerking)  
 19.                            values ('". $_POST["pid"] ."', '". $_POST["name"] ."', '". $_POST["ziek"] ."', '". $_POST["opmerking"] .")";
 20.                                 $query = mysql_query($insert)or die(mysql_error());
 21.                         echo "<font face=verdana size=2 color=green>U ben met succes ziek gemeld. Beterschap!</font>";
 22.                         }
 23.                         else {  
 24.                                 echo "<form action='?p=ziekmelden&a=toevoegen' method='post'>";  
 25.                                 echo "<b>Personeel nummer</b>: <input type='text' name='pid' size='49' value='$pid' READONLY/><br>";
 26.                                 echo "<b>Naam: <input type='text' name='name' size='49' value='$name' READONLY/><br>";
 27.                                 echo "<b>Ziek: <input type='text' name='ziek' size='49' value=''/><br>";
 28.                                 echo "<b>Opmerking</b>: <input type='text' name='opmerking' size='49' value=''/><br><br>";
 29.                                 echo "<center><input type='submit' name='submit' value='Meld me ziek!'></center></form>";
 30.                         }
 31.                         break;
 32.     }
 33. }
 34. ?>