Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Jun 5 2012 18:13 | Format: None | Expires: never | Size: 729 B | Hits: 776

  1. Het rapport is gebaseerd op de eind april ingediende plannen. De Kunduz-coalitie heeft een aantal maatregelen inmiddels verder uitgewerkt.
  2. Speerpunt
  3. Volgens Europese afspraken moet Nederland in 2013 het begrotingstekort hebben teruggebracht tot maximaal 3 procent. Het rigoureus terugdringen van het tekort moet een speerpunt blijven.
  4. Want, zo meent Brussel, het effect van het bereikte Kunduz-akkoord op de begroting is niet volledig te berekenen. Daarvoor is een aantal maatregelen onvoldoende uitgewerkt. Bovendien ligt de focus van de plannen te veel op 2013 en niet op de jaren erna. Het akkoord wordt door de Commissie dan ook gekwalificeerd als een 'blauwdruk', waarbij wordt benadrukt dat verdere plannen nodig zijn.