Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Sep 23 2013 07:12 | Format: None | Expires: never | Size: 4.14 KB | Hits: 857

 1. Aankondiging De grote participatie enquête
 2.  
 3. Geachte mevrouw en meneer De Vries,
 4.  
 5. Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen de afgelopen tijd worden er veel taken overgeheveld van de centrale overheid naar de gemeenten. Een goede ontwikkeling omdat wij als gemeenten dichterbij de burgers staan en dus kwalitatief veel beter maatwerk kunnen leveren voor lagere kosten. Om complexere zorg voor mensen die het echt nodig hebben nu en in de toekomst te kunnen waarborgen, doen wij een beroep op burgers om in de lichtere hulptaken een steentje bij te dragen.
 6. Per slot van rekening wilt u als u zelf hulpbehoevend wordt ook nog graag hulp die goed aansluit bij uw vraag; we doen dus een moreel appel op u.
 7.  
 8. De enquête
 9. Wij als gemeenten willen het over een andere boeg gooien door niet de hele organisatie voor participeren strak in te richten, maar een faciliterende en dus begeleidende rol aan te nemen. Wij willen immers burgerkracht niet in de weg zetten en verantwoordelijkheid kunt u prima zelf nemen. Voor burgers die op enig moment wel betaalde professionele zorg behoeven, is het echter van cruciaal belang dat wij inzicht hebben in het proces dat daaraan vooraf is gegaan. Dit geeft ons de mogelijkheid om beter en sneller te anticiperen.
 10.  
 11. Via www.ikparticipeer.nl vragen wij u dan ook een enquête in te vullen. De site maakt gebruik van een beveiligde omgeving dus uw gegevens zijn veilig.
 12. Op uw eigen gezinspagina voert u onder andere uw gezinssamenstelling in, hoeveel uren u in de week werkt, werkreistijden, hoeveel uren u nu al anderen vrijwillig helpt, welke werkzaamheden het betreft en naam en adresgegevens van de hulpontvanger.
 13. Het specificeren van welk vrijwilligerswerk is van belang omdat wij aan de hand daarvan de hulpontvanger en zijn/haar specifieke behoeften in kaart kunnen brengen, maar ook omdat wij een puntensysteem hebben gehangen aan verschillende typen hulpverlening. Via een ingewikkelde matrix berekenen wij aan de hand van die gegevens de Participatiekracht van een persoon maar ook binnen een wijk.
 14. Wij hebben consultancybureau Graaistra & Meetgraag bereid gevonden deze gegevens voor u en ons te verwerken.
 15. Indien de hulpontvanger ook in een professioneel betaald traject zit, heeft de gezinsregisseur door het inkijken van de gegevens een goed inzicht in de daadwerkelijke hoeveelheid en type zorg die de ontvanger krijgt. U kunt op die pagina ook gebruik maken van vrije velden om informatie te delen zodat we met z’n allen op tijd kunnen ingrijpen als de zorg op enig moment niet meer voldoet.
 16.  
 17. Beheer en Burger van het jaar
 18. Indien u vrijwilligerswerk/mantelzorg verleent vragen wij u bij te houden wat u precies gedaan heeft en voor wie; doe dit bij voorkeur dagelijks. Dit is voor ons een heel belangrijk instrument om hulp goed te kunnen monitoren en faciliteren en daarvan profiteren we allemaal. Niet in de laatste plaats u; elk jaar wordt aan de hand van de data de Burger van het jaar gekozen en vanzelfsprekend hangt daaraan een hele mooie prijs die in het eerste jaar beschikbaar zal worden gesteld door onze partner zorginstelling Furem video waar we hen zeer erkentelijk voor zijn.
 19.  Eveneens wordt jaarlijks de Participatie wijk van het jaar gekozen. Dit is de wijk die de meeste vooruitgang heeft geboekt op de participatieschaal waarbij de mate van tevredenheid bij de hulpontvangers in ogenschouw wordt genomen.
 20.  
 21. Cursussen
 22. Als gemeente willen wij u natuurlijk ondersteunen bij uw hulpverlening, wij hebben daarom op allerlei verschillende niveaus een cursusaanbod waar u uit kunt kiezen om uw vaardigheden indien nodig op te krikken. Deze cursussen worden voor onze gemeenten het eerste jaar ook gegeven door onze partner bureau Graaistra & Meetgraag.
 23.  
 24. De grote participatieshow
 25. Wij kunnen ons voorstellen dat deze brief nogal wat vragen oproept, daarom organiseren we aankomende donderdag 20:00 uur op Ned1 De Grote participatieshow. We hebben een aantal bekende Nederlanders bereid gevonden te participeren in het showgedeelte ‘Hoeveel participeer jij eigenlijk?’
 26. In deze show zal alles nog eens goed uitgelegd worden.
 27.  
 28. We hopen op uw medewerking om Nederland een betere plek voor iedereen te maken!
 29.  
 30. Vriendelijke groet,
 31. De gemeente
 32.  
 33.  
 34.