Public paste
Undefined
By: Guest | Date: May 26 2010 20:09 | Format: PHP | Expires: never | Size: 2.9 KB | Hits: 907

 1. (pagina admin.php)
 2.  
 3. Om zelf iets toe te voegen, ga naar
 4. <a href="naam.php">hier</a>
 5.  
 6. <?php
 7. include 'connect.php';
 8. ini_set('display_errors', 1);
 9.  
 10. $result = mysql_query("SELECT * FROM `onderwerpen` ORDER BY onderwerp ASC");
 11.  
 12. echo '<ul>';
 13.  
 14. while($row = mysql_fetch_array($result))
 15.   {
 16. echo '<li>';
 17.   echo $row['onderwerp'];
 18. echo '</li>';
 19. echo '<ul>';
 20.  
 21. $result2 = mysql_query("SELECT * FROM `links` where `hoortbij` = ' $row[id] '");
 22. while($row2 = mysql_fetch_array($result2))
 23. {
 24. echo '<li>';
 25. echo '<a href="';
 26. echo $row2['link'];
 27. echo '">';
 28. echo $row2['linknaam'];
 29. echo '</a> : ';
 30. echo $row2['samenvatting'];
 31. echo '</li>';
 32.  
 33. }
 34.  
 35. echo '</ul>';
 36.   }
 37. echo '</ul>';
 38.  
 39. ?>
 40. ------------------------------------------------------------------------------------------
 41. (pagina naam.php)
 42.  
 43. <?php
 44. include 'connect.php';
 45. echo '<center>';
 46. echo '<form action="naam.php" method="POST">';
 47. echo 'Hoofdcategorie:<br>';
 48. echo '<input type="text" name=cat /><br />';
 49. echo '<input type="submit" value="Submit" />';
 50. echo '</form>';
 51.  
 52. $cat = $_POST[cat];
 53.  
 54.  
 55. if ($cat == '')
 56. {
 57. echo 'Vul eerst het algemene thema in, zodat de database kan nakijken of het thema al bestaat';
 58. }
 59. else
 60. {
 61. $x = "SELECT COUNT(*) FROM `onderwerpen` where `onderwerp`= '$cat' ";
 62. $result2 = mysql_query($x) or die(mysql_error());
 63. $total_rows = mysql_fetch_row($result2);
 64.  
 65. if ($total_rows[0]  < 1 )
 66. {
 67. mysql_query("INSERT INTO onderwerpen (`onderwerp`) VALUES ('$cat')");
 68. echo 'Toegevoegd!';
 69. echo 'ga naar ';
 70. echo '<a href=toevoegen.php?naam=';
 71. echo $cat ;
 72. echo '> de volgende stap';
 73. echo '</a>';
 74. }
 75.  
 76. else
 77. {
 78. echo 'ga naar ';
 79. echo '<a href=toevoegen.php?naam=';
 80. echo $cat ;
 81. echo '> de volgende stap';
 82. echo '</a>';
 83.  
 84. }
 85. }
 86.  
 87.  
 88. ?>
 89.  
 90. ------------------------------------------------------------------------------------------
 91.  
 92. (pagina toevoegen.php)
 93.  
 94. <?php
 95. include 'connect.php';
 96. echo '<center>';
 97. echo '<form action="toevoegen.php?naam=';
 98. echo $_GET['naam'];
 99. echo '" method="POST">';
 100. echo 'Naam van artikel:<br>';
 101. echo '<input type="text" name=name /><br />';
 102. echo 'Link naar artikel (zoals : HTTP://WWW.DELINK.BE):<br>';
 103. echo '<input type="text" name=link /><br />';
 104. echo 'Samenvatting:<br>';
 105. echo '<TEXTAREA NAME="comments" COLS=40 ROWS=15></TEXTAREA><br>';
 106. echo '<input type="submit" value="Submit" />';
 107. echo '</form>';
 108.  
 109. $naam = $_GET['naam'];
 110. $name = $_POST[name];
 111. $link = $_POST[link];
 112. $comments = $_POST[comments];
 113.  
 114. $result2 = mysql_query("SELECT * FROM onderwerpen where `onderwerp`='$naam'");
 115. while($row2 = mysql_fetch_array($result2))
 116.  
 117. $id = $row2['id'];
 118. if ($name == "")
 119. {
 120. echo "Vul bovenstaand formulier in!";
 121. }
 122. else
 123. {
 124. mysql_query("INSERT INTO links (`linknaam`,`link`,`hoortbij`,`samenvatting`) VALUES ('$name','$link','$id','$comments')");
 125.  
 126.  echo 'Toegevoegd! Keer terug naar de <a href="admin.php"> homepagina</a>';
 127.  echo $naam;
 128.  echo $name;
 129.  echo $id;
 130.  
 131. }
 132.  
 133.  
 134. ?>