Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Feb 9 2013 20:00 | Format: None | Expires: never | Size: 3.1 KB | Hits: 1153

 1. Scope is enkel subsidies, dus EU gelden die terugstromen naar NL en dmv subsidies weer worden verstrekt binnen NL.
 2.  
 3. In tweede instantie zou je hetzelfde format (met een ander escalatieproces) ook kunnen toepassen op subsidies die vertrekt worden in NL zelf via rechtstreekse NL budgetten.
 4.  
 5. De gedachte achter mijn artikeltje is het voorkomen van het optrekken van een extra bureaucratisch circus in de EU ter controle van de gelden die via de EU verstrekt worden aan de nationale lidstaten; alsmede weer allerlei wetsvoorstellen vanuit de EU om het proces dicht te timmeren. Gezien de berichtgeving van de afgelopen weken is redelijk goed te voorspellen dat die controle vanuit de EU ingericht gaat worden en m.i moet je dat niet willen.
 6.  
 7. Met betrekking tot prestaties van de crowd is er veel onderzoek op legio verschillende gebieden. De tendens van een review van de onderzoeken is dat de crowd beter presteert dan de expert.
 8. Uit onderzoek blijkt ook dat de beste eenling altijd een betere performance laat zien dan de groep.
 9. Dat is echter nooit gemeten in een werksituatie waarbij o.a processen als groupthink op de loer liggen.
 10.  
 11. Punt in mijn voorstel is de uniekheid van de situatie. De interne controle met betrekking tot rechtmatigheid en doelmatigheid blijft gewoon bestaan. Wat je wijzigt is dat je de data opengooit; volledige transparantie.
 12. Er is een enorm potentieel aan kennis onder de bevolking dat onbenut blijft en daaronder zitten ook zat experts in de materie.
 13.  
 14. In plaats van nieuw EU toezicht door bureaucraten op te trekken zou je die kennis kunnen gaan benutten.
 15. Dat doe je door veel vaker de besteding van de gelden te updaten in zowel procesmatige voortgang als financiele verantwoording.
 16. Daar waar geheimhouding nodig is mbt mogelijke concurrenten kan een beschrijving meer summier, maar zoals ik het zag bij dat timmerbedrijf dat ik vanmiddag pastte is echt te summier.
 17. Natuurlijk moet ook het totaalbedrag dat ontvangen is van de EU ter besteding erbij staan en realtime geupdate worden.
 18.  
 19. Eveneens is het van essentieel belang mbt EU gelden dat je per sector de scope vd bestedingen uitlegt (zie duurzaamheid en Dijkhuizen voorbeeld in mijn artikel) om nutteloze escalaties te voorkomen.
 20.  
 21. Escalatiekanaal voor de EU gelden kan hetzelfde kanaal zijn als die nu de gelden verstrekt.
 22.  
 23. Het opengooien van data ter controle door de burgers zal m.i fraude zo goed als onmogelijk maken. Het zijn natuurlijk niet alleen betrokken burgers die de data doorspitten maar ook journalisten.
 24.  
 25. Operationeel heb je er een interactief platform voor nodig; dat betekent misschien 1FTE extra.
 26.  
 27. In de praktijk kun je de blauwdruk van een dergelijk proces inbrengen in de EU als voorbeeld voor andere landen en er een richtlijn uittrekken. Ook dat is kennisexport.
 28.  
 29. Ik ben me ervan bewust dat een dergelijk voorstel niet past in het huidige ambtelijke systeem; de goed geinformeerde welwillende burger snakt er echter wel naar.
 30. De geijkte Pavlov van nog meer controle en toezicht vanuit bureaucratische instituties werkt niet en is nodeloos duur alsmede uitermate frustrerend voor degenen die al die rapportages moeten aanleveren.
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.