Public paste
Undefined
By: Guest | Date: May 31 2012 17:55 | Format: None | Expires: never | Size: 3.77 KB | Hits: 1475

 1. Minister Leers domineert debat Ter Apel met valse argumenten
 2.  
 3.  
 4. Vanmiddag 31 mei was het debat over de ontruiming van het Tentenkamp Ter Apel. Ik wil er een aantal punten uitlichten waaruit blijkt dat minister Leers al dan niet doelbewust de feiten op basis van aangeleverde brondocumentatie verdraait.
 5.  
 6. 1.      Minister Leers stelt dat de burgemeester van Vlagtwedde zelf op 23 mei jl. de beslissing zou hebben genomen dat een noodverordening van kracht moest worden waardoor de ruimte geboden werd het tentenkamp te ontruimen.
 7.  
 8. Uit documentatie ons en eveneens de rechter ter beschikking gesteld blijkt dat de beslissing tot ontruiming al in een eerder stadium was genomen onder politieke druk. Zie pagina 3 van de brondocumentatie waarin de GGD aangeeft geen medische hulp te hebben verleend op het tentenkamp, omdat men toch al wist dat het tentenkamp ontruimd zou worden en dit bewust verzwegen is aan de vrijwillige artsen op het tentenkamp. http://meedogenloos.nl/2012/05/25/ontruiming-vluchtelingenkamp-ter-apel-was-een-smerig-politiek-spel/
 9.  
 10. 2.      Minister Leers stelt dat zowel mensen binnen een AZC als illegalen conform het EVRM de ‘noodzakelijke’ medische zorg krijgen.
 11.  
 12. Uit ervaring van de artsen van het tentenkamp blijkt dit bezijden de waarheid. Binnen de Medische dienst van het COA werken geen artsen, het GCA waar de artsen zich maar moesten vervoegen teneinde de medische dossiers over te dragen blijkt een administratief callcenter waar eveneens geen enkele arts werkt.
 13.  
 14. Diagnostiek of een persoon al dan niet medische zorg nodig heeft wordt gedaan door verpleegkundigen in plaats van artsen en zelfs de medische screening bij aankomst in een land lijkt te gebeuren door verpleegkundigen.
 15. Zie brondocumentatie van artsen in dit artikel http://www.medicalfacts.nl/2012/05/30/artsen-ter-apel-medische-zorg-voor-mensen-zonder-papieren-schokkend-slecht-geregeld/
 16. En http://groningen.dichtbij.nl/stad-en-regio/artsen-overwegen-kort-geding-tegen-coa-irakezen-dodenlijst
 17. Uit dit artikel blijkt ook nog eens dat er zich Irakezen bevinden in de groep die terug zou moeten naar eigen land die in Irak op een dodenlijst staan. Simpel googlen van hun namen in Arabisch leidde al gauw tot die informatie.
 18.  
 19. 3.      Minister Leers pareerde het feit dat dokter Co van Melle was opgepakt door de ME en vastgezet met het argument dat hij aanwezig was als sympathisant.
 20.  
 21. De dokter is ’s ochtends door mij opgehaald uit Amsterdam. Buiten Ter Apel reden we op een roadblock van de politie; de wegen naar het tentenkamp toe waren afgezet.
 22. Nadat wij ons hadden ge´dentificeerd en de dokter had gemeld dat hij medische hulp kwam verlenen zijn wij onder politie-escorte naar het tentenkamp toegebracht.
 23.  
 24. Van een van de andere vrijwilligers kreeg de dokter een opnameapparaat in bewaring en daarmee is de volgende opname gemaakt http://soundcloud.com/jo-van-der-spek/dokter-co-opgepakt
 25. Dokter van Melle zelf over zijn arrestatie http://groningen.dichtbij.nl/112/verslag-dokter-co-melle-over-ontruiming-tentenkamp-ter-apel
 26.  
 27. En mijn verslag waaruit blijkt dat de agenten ook zijn aangesproken op de arrestatie van een arts, maar hun eigen mandaat hoger achtten dan de verlening van medische zorg. http://groningen.dichtbij.nl/112/artsen-opgepakt-en-mishandeld-ontruiming-vluchtelingenkamp-ter-apel
 28.  
 29. Uit het verslag blijkt ook dat de andere arts is geslagen. De artsen stellen er geen van allen prijs op dat de aandacht op hen gevestigd wordt, omdat zij de mening zijn toegedaan dat berichtgeving over de vluchtelingen zou moeten gaan, dit betekent echter niet dat het niet gebeurd is. Simpele navraag brengt dit dan ook aan het licht.
 30.  
 31. Al met al is onze hoop dat de media deze gegevens op zullen pakken en erover zullen berichten. Dit is niet de wijze waarop een beschaafd land met vluchtelingen en artsen behoort om te gaan.
 32.  
 33.