Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Nov 15 2012 11:19 | Format: None | Expires: never | Size: 2.36 KB | Hits: 849

 1. Een aanbeveling richting (alle) gemeenten om een gezamenlijk interactief platform uit de grond te trekken waarop iedereen input kan geven voor de herinrichting mbt alle taken die nu bij gemeenten over de schutting worden gegooid.
 2.  
 3. Wat ik namelijk voorzie is de volgende problematiek:
 4.  
 5. - De geijkte route waarbij gemeenten enkel met een paar instanties om tafel gaan zitten en zo gaan komen tot processen die net zo bureaucratisch rigide en daardoor uitermate frustrerend werken als bijvoorbeeld met bestemmingsplannen. Het risico dus dat de processen volledig dicht worden getimmerd waarbij burgers Kafkaeske gevoelens krijgen van het totaal geen invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven en op beleid.
 6.  
 7. - Het inschakelen van de geijkte club van consultants die top-down aan de slag gaan.
 8. Experts zijn handig voor input en om processen te begeleiden; ze presteren echter bij lange na niet altijd beter. Zie onderzoek: Crowdsourcing werkt beter dan enkel experts raadplegen. http://www.familiekenniscentrum.nl/nieuws/515/crowdsourcing-werkt-beter-dan-experts-raadplegen/
 9.  
 10. - Ontbreken van draagvlak bij burgers omdat ze niet mee hebben mogen denken waardoor het helemaal niet gek is als er straks zwaar bewaakte gemeentekantoren moeten komen om woedende afgewezen burgers in toom te houden.
 11.  
 12. Ijsland heeft een hele grondwet gecrowdsourced; dat geeft draagvlak bladibla vul zelf aan; hoef ik niet uit te leggen :-) Zie ook publicatie van de WRR met aanbevelingen voor crowdsourcing http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/Vertrouwen_in_burgers.pdf
 13.  
 14.  
 15. Ik zag dat o.a Almere met Mett werkt http://www.mett.nl/default.aspx jammer genoeg niet Open source, maar voldoet wel uitstekend.
 16.  
 17. Ik geef nadrukkelijk mee dat een gezamenlijk platform essentieel is; niet alleen zal dat tot het kwalitatief sterkste resultaat leiden maar leidt ook tot een gezamenlijk gesteunde werkwijze waardoor grote verschillen tussen gemeenten en de zogenaamde voorziene 'WMO migratie' kan worden voorkomen.
 18.  
 19. Mijns inziens gaan we door de enorme shift van verantwoordelijkheden van centraal naar de gemeenten een tijd tegemoet waarbij noodzakelijk dwingend veel samenwerking met burgers en andere belanghebbenden essentieel is voor het welslagen van deze grote operatie.
 20. Gemeenten hebben nu meer dan ooit tevoren de kans zich te plaatsen in een faciliterende rol in plaats van in een top-down constructie.