Public paste
none
By: Guest | Date: May 31 2012 21:57 | Format: None | Expires: never | Size: 9.14 KB | Hits: 888

 1. 1e mailtje
 2.  
 3. Hoi hoi ,
 4.  
 5. We nemen aan dat je nu inmiddels slaapt.
 6.  
 7. Maar willen ons nog eventjes heel kort melden met persoonlijk berichtje voor jou.
 8.  
 9. Weten niet of dit mailtje je nog bereikt want er gebeuren vreemde dingen momenteel met onze mails die we voorzien van bijlages versturen.
 10.  
 11. Betreft gevoelige informatie naar het schijnt denken we, anders zouden ze gewoon verstuurd kunnen worden toch ?
 12.  
 13.  
 14. Zullen je morgen nader informeren, maar maak je geen zorgen we hebben andere wegen gebruikt nu en zodoende de ontvangers alsnog weten te bereiken.
 15.  
 16. En zoals je weet alle wegen 'lijden' uiteindelijk tot....
 17.  
 18. We blijven ervoor gaan.
 19.  
 20. Voor nu welterusten en rust goed uit, want deze mensen waarvoor we staan en bezig zijn hebben ons hard nodig want niemand anders doet het!
 21.  
 22. Wij gaan hier nu ook slapen want morgen weer om 05:30 op i.v.m. werk in Amsterdam.
 23.  
 24. Elcke&Jack
 25.  
 26.  
 27. 2e mailtje
 28.  
 29.  
 30. Goede morgen beste ,
 31.  
 32. Gisteravond heeft Elcke nog een radio interview voor Radio1 gegeven op de openbare weg voor het AZC -Schalkhaar waar we nog patiŽnten bezochten. De NOS- verslaggever  Paul Sanders mocht niet het terrrein op van het COA vandaar op de openbare weg.
 33. Het wordt deze morgen vanaf 06:00 meerdere keren uitgezonden.
 34.  
 35. Daarnaast zijn we nog op enige dingen gestuit die we vandaag aan de fracties van de Tweede Kamer, die ons gisteren hebben gecontacteerd, zullen bekend maken. ( Het betreft ons inziens nieuwe informatie die van belang is voor de Irakese mensen zonder geldige verblijfstatus in ons land en een wellicht ander licht geeft op de zogenaamde 'veiligheid' voor deze mensen bij terugkeer) We hebben deze ochtend eerst contact met een advocaat over deze informatie. We zullen je berichten zodra we het hebben kunnen verifiŽren en er mee naar buiten kunnen komen.
 36.  
 37.  
 38. Tevens hebben we nog een korte brief verstuurd aan de Directeur van het COA, dhr. Harry Paul. Hierin geven we aan dat we onder meer nu gekomen zijn in een situatie waarin we serieus overwegen om de Rechter te laten beslissen wat zwaarder weegt.
 39.  
 40. Deze brief sturen we nu nog eventjes als bijlage met dit mailtje mee.
 41.  
 42. Groetjes
 43.  
 44. Jack & Elcke
 45.  
 46.  
 47. 3e mailtje
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  Dag beste leden van de Tweede Kamer,
 52.  
 53. Dank voor u tijd en interesse de laatste dagen.
 54. Bijgevoegd vindt u onze laatste brief aan COA directeur Harry Paul. En voor diegene onder u die de overig verstuurde correspondentie nog niet hebben ontvangen die stukken nogmaals. De stukken zijn vrij duidelijk en spreken voor zich.
 55.  
 56.  
 57. .
 58. Het eindresultaat is in ieder geval dat het overleg met het COA totaal vastgelopen is en dat we een kort geding overwegen welk belang zwaarder weegt, ons medisch beroepsgeheim dan wel de WBP waar COA zich op beroept. Wij zijn behandelend arts en willen in de gelegenheid gesteld worden onze patiŽnten te volgen c.q. op de juiste manier te kunnen overdragen. Maar zolang CGA, bij monde van de MOA, de betrokkenen vanuit de het tentenkamp meedeelt dat ze geen recht hebben op medische zorg en voor wat betreft hun dringende klachten maar moeten wachten tot na 15 juni, kan er van een serieuze intentie tot een goede overdracht en Łberhaupt goede zorg toch geen sprake zijn.
 59.  
 60. Gisteravond  weer zelfde typische voorbeelden meegemaakt met patiŽnten binnen het AZC wiens klachten, zowel somatisch als psychisch, genegeerd worden door het CGA. Mensen krijgen gewoon te horen dat ze moeten wachten tot na 15 juni en krijgen geen toegang tot verdere zorg. Maar na 15 juni zullen al deze mensen ofwel teruggetransporteerd zijn ofwel in de illegaliteit verdwenen zijn.
 61.  
 62. Gisteravond wederom een schrijven van ons aan de directie van het COA verstuurd, waarin we ons ongenoegen over de situatie wederom duidelijk maken. En dat we verder geen energie meer zullen steken in overleg met het COA, want na 7 dagen overleg zijn we geen stap verder gekomen en kunnen we onze tijd veel beter besteden aan onze patiŽnten, die we individueel trachten op te sporen, en en voor wie het CGA geen oor heeft.
 63.  
 64. Triest dat zoveel dagen overleg tot zo weinig kan leiden, zoveel bureaucratie en zoveel ondeskundige managers die enerzijds zo weinig op de hoogte zijn van medische zaken waar ze over moeten beslissen en anderzijds zo weinig oplossingsgericht bezig zijn.
 65.  
 66. Buiten onze medische competenties en veld spreken we natuurlijk de mensen over meer zaken en hebben we een vertrouwensband opgebouwd.
 67.  
 68. Vandaar dat we op het volgende gestuit zijn;
 69.  
 70.  
 71. Dit vertellen we aan u in goed vertrouwen opdat het geen negatieve repercussies zal hebben voor de betrokkenen in de AZC's en VBL's, en we hebben van een aantal Irakese mensen de toestemming verkregen dit aan u mede te delen. Het probleem voor deze mensen is dat ze nu ze zgn. uitgeprocedeerd zijn ze in de meeste gevallen geen juridische bijstand meer hebben/krijgen en anderzijds vanwege de beperking van de bewegingsvrijheid ( ze mogen het grondgebied van de gemeente waar het AZC dan wel de VBL ligt niet verlaten en meerdere mensen zijn hun gsm afgenomen)  waardoor ze, indien ze nog een raadsman dan wel raadsvrouw hebben,  ze deze niet kunnen bezoeken etc.. Ditzelfde probleem doet zich voor bij bezoek aan ziekenhuis na doorverwijzing door ons o.a. maar dit terzijde.
 72.  
 73.  
 74. Er bestaan in Irak momenteel zeker een twintigtal websites, waarvan enkele duidelijk gelieerd aan het huidige regime, waarop lijsten van mensen met naam en toenaam staan. Van mensen die bij terugkomst in het land bedreigd worden c.q. verklaard wordt dat deze mensen er beter goed aan doen zich beter niet meer te vertonen. Anders zou hun hetzelfde lot wachten wat al reeds anderen hebben ondergaan; namelijk dat hun leven niet zeker is en dat ze een kopje kleiner gemaakt zullen worden. Een zogenaamde hitlist. Het betreft websites in het Arabisch, op deze lijsten staan ook een behoorlijk aantal mensen uit Irak waarvan onze regering heeft verklaart dat ze geen gevaar lopen bij terugkomst. Echter de recente geschiedenis heeft geleerd dat al een aantal van deze mensen die op deze lijsten staan het leven hebben gelaten (bij terugkomst) in Irak.
 75.  
 76. Bij verschillende gesprekken in de AZC`s hebben we hier kennis van genomen. Ik heb een aantal voorbeelden van dergelijke websites gezien. In eerste instantie dachten we natuurlijk dat de IND dit zou weten en dat de IND toch op zijn minst toch ook de namen gegoogeld zou hebben, in de originele taal. Maar helaas blijkt dat in geen van de gevallen waar we dit over gehoord en gezien hebben dit is voorgekomen in de asielprocedure, hetgeen ons zeer bevreemd. Waardoor we er dus vanuit gaan dat de IND dit niet onderzocht heeft anders was het wel vermeld in de asielprocedure.
 77.  
 78. Wij leggen dit vandaag aan een advocaat voor of dit van enig juridisch belang nog kan zijn. Het heeft niets te doen met ons werk, ook ervan uitgaande dat dit al lang onderzocht zou zijn. Maar nu dit niet zo blijkt te zijn, kunnen we in deze onze mond natuurlijk niet houden.En hebben we aan enkele betrokkenen de toestemming gevraagd en gekregen om dit zomogelijk geanonimiseerd kenbaar te maken. En het lijkt ons voor de IND niet moeilijk om de lijsten die ze hebben c.q. de mensen te googelen ( in het Arabisch natuurlijk) en  individueel te interviewen of dit voor hen van toepassing is en het dan gericht te onderzoeken.
 79.  
 80. Deze lijsten van namen zoals eerder genoemd zouden ook op de vliegvelden in Irak aanwezig zijn. Hetgeen wij natuurlijk niet kunnen verifiŽren.
 81.  
 82. Wat we wel hebben kunnen verifiŽren is het bestaan van de websites en dit kunnen we indien gewenst ook u doen toekomen met bijvoorbeeld een concrete casus van een betrokkene Irakees, die vanuit het tentenkamp naar een AZC is gebracht, met alle details en indien gewenst ook naar eer en geweten vertaald in het Engels. Dit met toestemming van de betrokkene.
 83.  
 84. Dit heeft natuurlijk niets te doen met onze huidige zorg t.a.v. de medische verzorging hier in Nederland, maar is voor betrokkene uitgeprocedeerde asielzoekers wel degelijk zeer (levens)bedreigend en u kunt zich voorstellen hoe de gemoedstoestand zal zijn van deze mensen.
 85.  
 86. We verzoeken u of u hier ook aandacht aan zou willen besteden en misschien de Minister zou willen verzoeken dit grondig te laten uitzoeken alvorens deze mensen verder onder druk gezet worden om alsnog 'vrijwillig' terug te keren naar een 'veilig' vaderland .
 87.  
 88. Voor nadere informatie zijn we tussen ons reguliere werk door voor u bereikbaar, en we kunnen u dit ook met concreet voorbeeld verder documenteren.
 89.  
 90.  
 91. met vriendelijke groeten,
 92.  
 93. E. S.  Bonsen
 94.  
 95. 4e mailtje
 96. Subject: Is van belang voor de advocaten van Iraakse Asiel zoekers !
 97.  
 98. Nog eventjes op de valreep, zie bijlage.
 99.  
 100. Ik heb hier een militair US rapport uit Mei 2012. Dus heel vers en van belang voor de advocaten van de Iraakse Asielzoekers.
 101.  
 102. Kun jij zorg dragen dat dit de advocaten bereikt??? Misschien hebben ze het al, maar is zeer recent van deze maand !
 103.  
 104. dan wel door het sturen van de bijlage, dan wel door het versturen van onderstaande link.
 105.  
 106. Ik heb hier een militair US rapport uit Mei 2012
 107.  
 108. http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1106.pdf
 109. .
 110.  
 111. Gaat over de DE-BA'ATHFICATION PROGRAM, zie de relatie met de website die we je verstrekt hebben in relatie tot de 'hitlist'.
 112.  
 113.  
 114. Moet er nu echt vandoor,
 115.  
 116. Groetjes
 117.  
 118.  
 119.