Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Jun 5 2012 18:10 | Format: None | Expires: never | Size: 1.21 KB | Hits: 723

  1. Uiteindelijk vond er in maart 2009 nog een ontmoeting plaats tussen De Jager - de huidige minister van FinanciŰn - en vertegenwoordigers van de fabrikant. Nog dezelfde maand veranderde Nederland alsnog haar standpunt inzake de minimumprijzen van 'sceptisch' naar 'neutraal'.
  2. Het gaat om vertegenwoordigers van tabaksfabrikant Philip Morris. Een van hen was Elco Brinkman, tevens fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Hij zegt zich niet te kunnen herinneren of De Jager in dat gesprek iets gezegd heeft over het veranderen van zijn standpunt.
  3. Een woordvoerder van De Jager laat daarop weten dat de toenmalig staatssecretaris in die periode ook over andere standpunten is ge´nformeerd dan alleen die van de tabakslobby. Er wordt tevens op gewezen dat hij tijdens Balkenende IV meerdere accijnsverhogingen heeft ingevoerd.
  4. Ge´nformeerd
  5. Uit het rapport van de Rekenkamer, waarin onderzoek is gedaan naar bestrijding van accijnsfraude in Nederland, blijkt verder dat de tabaksbranche toegang heeft tot informatie over de posities van EU-landen in onderhandelingen en zelfs over de vertrouwelijke uitkomsten daarvan.
  6. Volgens de Rekenkamer is de branche in dat opzicht vaak beter ge´nformeerd dan het Nederlandse parlement.