Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Oct 2 2012 14:26 | Format: None | Expires: never | Size: 4.35 KB | Hits: 829

 1. Beste overheid, maak het ondernemende burgers eens niet zo moeilijk.
 2.  
 3. Vandaag verscheen in VNG magazine een artikel waarin het H-team (een onafhankelijke organisatie die kwesties agendeert die herbestemming bevorderen) en de Rijksbouwmeester een aanbeveling doen aan het aanstaande kabinet om gebouwen bestemmingsvrij te maken.
 4. Op deze wijze zouden gemeenten soepel en flexibel in kunnen springen op het wijzigen van bestemmingen in leegstaande panden.
 5. Zij constateren een trendbreuk waarbij de aandacht verschuift van nieuwbouw en uitbreiding naar renovatie, hergebruik en herbestemming. (bron: http://vngmagazine.nl/nieuws/5954/%E2%80%98maak-gebouwen-bestemmingsvrij%E2%80%99?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter )
 6.  
 7. Ik bejubel deze aanbeveling ten zeerste, maar hiermee zijn we er nog niet.
 8.  
 9. Ik schets de huidige situatie aan de hand van een project waar ik liever vandaag nog dan morgen mee begin.
 10.  
 11. Het plan.
 12.  
 13. Het betreft een project voor een willekeurig dorp in het Noorden van Nederland waarmee ik langs verschillende gemeenten heb geleurd. Alle hebben te maken met krimp waardoor de leefbaarheid van de dorpen aangetast wordt.
 14.  
 15. Mijn plan voorziet in de aankoop van een stuk grond, al dan niet met bestaande bebouwing die we dan gaan herbestemmen. Er komen een aantal woningen op gebouwd uit duurzame materialen, een gezamenlijke eetbare tuin, speeltuin, een werkplaats en een bed & breakfast.
 16. Het complex wordt volledig energie zelfvoorzienend. Producten uit de tuin willen we cooperatief kleinschalig verkopen.
 17. Indien er in het dorp geen school meer is vanwege de krimp, zal er nu weer voldoende aanwas zijn deze wel te realiseren; ook daar zullen we zorg voor dragen.
 18. Doelgroepen: Divers. Ook ouderenzorg en huurwoninkjes behoren tot de mogelijkheden.
 19. Eveneens heb ik aangeboden de gezamenlijke voorzieningen zoals een speeltuintje en de eetbare tuin op recreatief niveau ook open te stellen voor het publiek.
 20.  
 21. Visie van de gemeenten
 22.  
 23. Alle gemeenten hebben een structuurvisie die bol staat van de positieve plannen. Allen willen de plaatselijke economie stimuleren, hebben duurzaamheid hoog in het vaandel, willen de leefbaarheid van de dorpen vergroten en beschikken over een overschot aan grond dat ze aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Je zou denken dat mijn project dus perfect bij de visie van de gemeenten past.
 24.  
 25. De reacties
 26.  
 27. Er was 1 negatieve reactie op het plan van een gemeenteambtenaar die beweerde dat 'ons soort mensen' niet paste in hun gemeente. Uit zijn antwoord kon ik opmaken dat hij de mening was toegedaan dat mensen die iets doen met eco/duurzaam ongewassen, lui, geitenwollensokkentuig zijn.
 28.  
 29. De overige gemeenten vonden het plan allen zeer sympathiek, maar.....
 30. een kleine greep:
 31.  
 32. - Wij hebben de grond al verzegd aan een projectontwikkelaar die kan momenteel niet bouwen wegens gebrek aan belangstelling maar we kunnen dus geen kant op.
 33. - Wij hebben wel een stuk grond, maar dat is reeds voorverkaveld; plek voor gezamenlijke voorzieningen is er niet.
 34. - Onze grond voorziet enkel in de bestemming wonen, wat u verder wilt mag niet ook niet van de provincie. Gedeputeerde staten heeft hier al een beslissing over genomen.
 35. - Uw plan is een dermate grote mix van bestemmingen, hier gaat u nooit goedkeuring voor krijgen.
 36. - Wij staan geen detailhandel toe. Ja natuurlijk is een winkel met verse producten fijn voor de bewoners, maar het mag nu eenmaal niet.
 37. - Zorg en onderwijs moet de provincie een oordeel over vellen en dan bent u wel een paar jaar verder.
 38. - Mocht u de bestemmingswijzigingen al voor elkaar krijgen dan nog maken wij het verkavelplan.
 39. - Wij doen niet aan 1 totaalprijs voor een stuk grond.
 40.  
 41. De praktijk leert dus dat de regels omtrent ruimtelijke ordening tot een dogma zijn verheven waar je als burger niet meer doorheen kunt komen tenzij je er een jaartje of 10 voor uit wilt trekken.
 42. Vanzelfsprekend moet er enige vorm van beleid zijn zeker met betrekking tot respect voor het landschap en de leefbaarheid voor medebewoners, maar als een plan nu juist 10 punten scoort op deze beide criteria wat kan dan nog de reden zijn voor deze kafkaŽske obstructie? Zou het niet juist fijn zijn als burger ondernemerschap in krimpregio's gemakkelijk wordt gemaakt?
 43.  
 44. Graag spoor ik bij deze de VNG aan de aanbevelingen van het H-team en de Rijksbouwmeester breder te trekken en ook een einde te maken aan deze onnodige belemmeringen.
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.