Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Feb 7 2013 11:12 | Format: None | Expires: never | Size: 2.7 KB | Hits: 812

 1. Anno12, de coŲperatieve zorgverzekering haalt in eerste 3 dagen crowdfunden 145.000 euro op
 2.  
 3. Anno12 heeft in de eerste dagen van het online staan van een crowdfunding interesse formulier 132.000 euro aan voorlopige toezeggingen ontvangen van potentiŽle leden.
 4. De zorgverzekering is een initiatief van een aantal personen met een jarenlange staat van dienst in het zorg verzekeren en in zorgorganisaties.
 5. Zij constateerden dat bestaande zorgverzekeringen te eenzijdig gericht zijn op het zo goedkoop mogelijk inkopen van zorg bij de zorgaanbieders, dat de klanten te weinig invloed hebben op het beleid en dat de financiŽle resultaten bij de zorgverzekeraars blijven in plaats van terug te stromen naar de klanten.
 6.  
 7. De visie van Anno12 is dat bewust met je gezondheid omgaan de zorgkosten verlaagt. Dit betekent allerminst dat de levensstijl van de leden wordt beoordeeld of veroordeeld laat staan gecontroleerd.
 8. Eveneens betekent dit zeker niet dat chronisch zieke mensen niet welkom zijn. Bewust omgaan met gezondheid staat los van het al dan niet ziek zijn.
 9. Meer inzetten op interactie in een vroeg stadium zodat het vaker mogelijk is gezondheidsproblemen te voorkomen of snel in te grijpen is bijvoorbeeld een van de middelen die door middel van goed beveiligde E-health ingezet kan worden.
 10.  
 11. In het model van Anno12 worden de leden mede-eigenaar van de coŲperatie. Gezamenlijk, binnen de kaders van de eisen van de zorgverzekeringswet, wordt bepaald hoe we de zorg gaan inrichten. Elk lid heeft hierin 1 stem.
 12.  
 13. Om een vergunning van DNB te verkrijgen is veel kapitaal nodig voor zowel de aanloopkosten als om eventuele negatieve verschillen tussen premie en gebruikte zorg te kunnen opvangen; dat kapitaal wordt momenteel bij elkaar gehaald door middel van crowdfunding.
 14. Leden kunnen een participatie nemen ter waarde van 850 euro. De verwachting is dat deze deelname zal leiden tot een winstuitkering van 5 tot 15% per jaar. Bij beŽindiging van de verzekering wordt de 850 euro terugbetaald.
 15. Naast de deelname kan er geÔnvesteerd worden, dit durfkapitaal  is op een verwacht rendement van 20% gezet. Zodra er 80.000 leden zijn wordt dit durfkapitaal uitgekocht.
 16. Het mooiste zou zijn als ook het durfkapitaal bijeen wordt gebracht door de leden zelf. De initiatiefnemers investeren met flink vertrouwen zelf ook een flinke som.
 17.  
 18. Op korte termijn wordt een interactief platform gekoppeld aan de site waarop alle aspirant leden en geÔnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en verder met elkaar kunnen praten over hun aanstaande eigen zorgverzekeraar.
 19. Aanmelden kan vooralsnog via http://www.anno12.nl/crowdfunding/
 20. Samen eigenaar, samen beslissen, samen profiteren; als de financiering rond komt is de eerste eigen zorgverzekeraar een feit.
 21.