Public paste
ggg
By: ggg | Date: Mar 12 2010 13:06 | Format: None | Expires: never | Size: 1.21 KB | Hits: 841

 1. Opdracht 5
 2.  
 3. 1 Gemeente raad
 4. -De gemeente raad is een groep gekozen volksvertegenwoordigers
 5. - controleren het gemeente bestuur
 6. - werken nauw samen met het college van B&W
 7.  
 8. 2 Het college van B&W
 9. - worden gekozen door de raadsleden
 10. - zijn verantwoordelijk voor het  dagelijkse bestuur in de gemeente.
 11. - zij doen voorbereidend werk voor de plannen van de gemeente raad
 12.  
 13. 3 De burgermeester
 14. - door de kroon benoemd ( maar wel voorgedragen door minister van binnenlandse zaken _
 15. - Als voorzitter van het college en de raad heeft de burgemeester de taak om de kwaliteit van het bestuur in de gemeente te bewaken en de interne afstemming binnen de gemeente te bevorderen.
 16. - zit uiteraard in het college van B&W.
 17.  
 18. 4 de rekenkamer
 19. - Het bestuur van de Algemene Rekenkamer wordt gevormd door het College
 20. - De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat controleert of de uitgaven van de  Nederlandse rijksoverheid rechtmatig en doelmatig zijn.
 21. - rapporteert aan de 2e kamer
 22.  
 23. 5 Commissies
 24. - alle gemeenteraadsleden doen er aan mee
 25. - De opdracht van de gemeenteraadscommissie is beleidsvoorbereidend. Zij werkt modaliteiten, procedures en reglementen uit inzake het haar toegewezen terrein.
 26. - het zijn gemeenteraadsleden