Public paste
rtyrty
By: rthy | Date: Mar 26 2008 10:54 | Format: None | Expires: never | Size: 336 B | Hits: 1224

  1. Heeft de gemeente de mogelijkheid om een boete of iets dergelijks op te leggen?
  2.  
  3. Ja, de gemeente kan de uitkering inkorten of in (extreme) gevallen  zelfs stopzetten.
  4. Ook als er geen fraude blijkt te zijn krijgt de desbetreffende persoon het geld terug (vergoed).
  5. Maar algemeen kan de uitkering worden ingekort of stop worden gezet.