Public paste
Undefined
By: moje | Date: Jun 2 2011 18:47 | Format: C++ | Expires: never | Size: 2.87 KB | Hits: 807

 1. #include <cstdlib>
 2. #include <iostream>
 3. #include <string.h>
 4. using namespace std;
 5.  struct komp
 6.  {
 7.     int numer;
 8.     char typ[30];
 9.     int rok;
 10.     int cena;
 11.     komp *pop;
 12.     komp *nast;
 13. };
 14.  
 15. int main(int argc, char *argv[])
 16. {
 17.     komp *glowa=NULL;
 18.     komp *ogon=NULL;
 19.     komp *nowy;
 20.     glowa=ogon;
 21.     nowy=new komp;
 22.     cout<<"Podaj numer seryjny"<<endl;
 23.     cin>>nowy->numer;
 24.     while((nowy->numer)>999999)
 25. {
 26.     cout<<"Nr seryjny moze miec max. 6 cyfr. Podaj jeszcze raz."<<endl;
 27.     cin>>nowy->numer;
 28. }
 29.     cout<<"Podaj typ procesora"<<endl;
 30.     cin>>nowy->typ;
 31.     cout<<"Podaj rok z przedzialu 1990 - 2010"<<endl;
 32.     cin>>nowy->rok;
 33.     while(((nowy->rok)<1990)||((nowy->rok)>2010))
 34. {
 35.     cout<<"Rok musi byc z zakresu 1990 - 2010"<<endl;
 36.     cin>>nowy->rok;
 37. }
 38.     cout<<"Podaj cene"<<endl;
 39.     cin>>nowy->cena;
 40.        while((nowy->cena)<10)
 41. {
 42.     cout<<"Cena musi byc wyzsza od 10 zlotych. Podaj jeszcze raz."<<endl;
 43.     cin>>nowy->cena;
 44. }
 45.     //zeby stanac w tym samaym miejscu co nowy
 46.     ogon=nowy;
 47.     glowa=nowy;
 48.     ////
 49.     ogon->pop=NULL;
 50.     char c;
 51.     cout<<"Czy wprowadzic nastepny komputer? t/n"<<endl;
 52.     cin>>c;
 53.     while(c=='t'){
 54.     nowy=new komp;
 55.    cout<<"Podaj numer seryjny"<<endl;
 56.     cin>>nowy->numer;
 57.     while((nowy->numer)>999999)
 58. {
 59.     cout<<"Nr seryjny moze miec max. 6 cyfr. Podaj jeszcze raz."<<endl;
 60.     cin>>nowy->numer;
 61. }
 62.     cout<<"Podaj typ procesora"<<endl;
 63.     cin>>nowy->typ;
 64.     cout<<"Podaj rok z przedzialu 1990 - 2010"<<endl;
 65.     cin>>nowy->rok;
 66.     while(((nowy->rok)<1990)||((nowy->rok)>2010))
 67. {
 68.     cout<<"Rok musi byc z zakresu 1990 - 2010"<<endl;
 69.     cin>>nowy->rok;
 70. }
 71.     cout<<"Podaj cene"<<endl;
 72.     cin>>nowy->cena;
 73.        while((nowy->cena)<10)
 74. {
 75.     cout<<"Cena musi byc wyzsza od 10 zlotych. Podaj jeszcze raz."<<endl;
 76.     cin>>nowy->cena;
 77. }
 78.     nowy->pop=glowa;
 79.     glowa->nast=nowy;
 80.     glowa=nowy;
 81.     glowa->nast=NULL;
 82.     cout<<"Czy wprowadzic nastepny komputer? t/n"<<endl;
 83.     cin>>c;}
 84.    
 85.     ///// wypisanie
 86.     komp *temp=glowa;
 87.     while(temp!=NULL)//jestem na pierwszym elemencie teraz wypisuj&#281;
 88.          {
 89.           cout<<"Numer seryjny: "<<temp->numer<<endl;//wypisanie
 90.           cout<<"Typ procesora: "<<temp->typ<<endl;//wypisanie
 91.           cout<<"Rok wydania: "<<temp->rok<<endl;//wypisanie
 92.           cout<<"Cena : "<<temp->cena<<endl;//wypisanie
 93.           temp=temp->pop;
 94.  
 95. }
 96.  
 97.     int znak;
 98.     cout<<"Podaj numer seryjny komputera do wypisania"<<endl;
 99.     cin>>znak;
 100.     while(temp!=NULL){
 101.     if(temp->numer==znak)
 102.     { cout<<"Znaleziono"<<endl;
 103.     cout<<"Numer seryjny: "<<temp->numer<<endl;
 104.     cout<<"Typ: "<<temp->typ<<endl;
 105.     cout<<"Rok: "<<temp->rok<<endl;
 106.     cout<<"Cena: "<<temp->cena<<endl;
 107.     temp=temp->nast;}
 108.     else
 109.  {cout<<"Brak w bazie"<<endl;
 110.  temp=temp->nast;}}
 111.     system("PAUSE");
 112.     return EXIT_SUCCESS;
 113. }