Public paste
bob
By: Xmoo | Date: Jun 5 2011 21:17 | Format: None | Expires: never | Size: 561 B | Hits: 853

  1. We hebben gekozen voor het sturend proces Planning en control. Er is niet gekozen voor de zogenaamde “low hanging fruits” maar voor een proces dat meer raakvlak heeft. Het proces planning en control komt na de analyse naar voren als het meest belangrijke proces. We hebben hiervoor gekozen omdat de meeste urgente en prioriteit hebbende knelpunten met dit sturende proces verholpen kunnen worden. Het verhelpen van deze knelpunten zal leiden tot meer duidelijkheid binnen de organisatie en zal helpen Dorb Logistics positieve voortgang te boeken in de toekomst.