Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Feb 5 2010 09:03 | Format: None | Expires: never | Size: 1.56 KB | Hits: 1704

 1. Persoonlijkheid:        Iemands hoedanigheden, eigenschappen en karaktertrekken: identiteit.
 2. Cultuur:        het geheel van gemeenschappelijke verworvenheden en waarden, kennis en inzicht op het vlak van het geestelijk en zedelijk leven, de wetenschap, de kunsten, de mens en wereldbeschouwing
 3. Waarden:        Die gegevenheden in het menselijk bestaan die we als belangrijk ervaren, en waar we ons mee verbonden voelen.
 4. Subcultuur:     Deel van de globale cultuur met typische eigen kenmerken
 5. Westerse cultuur:       Het begrip `westerse cultuur` heeft betrekking op de verzameling aan normen, waarden, gebruiken en soms artefacten die de vele culturen in de westerse wereld (ook wel `het Westen` genoemd) met elkaar delen.
 6. Sociale groepen:        Groepen mensen die één of meerdere sociale eigenschappen met elkaar gemeen hebben.
 7. Meergeneratiehuishouding:       In huis met meerdere generaties
 8. Letrelatie:     Een relatie op lange afstanden
 9. Identiteit:     Het gevoel van persoonlijke eenheid; de overtuiging onveranderd en wezenlijke dezelfde te blijven. Het gelijk blijven moet vooral worden gezien als het geleidelijk evolueren (ontwikkelen) van de identiteit.
 10. Levensbeschouwing:      Opvatting over het leven (de waarde ervan en het wezen ervan)
 11. Aanleg: verworven vatbaarheid tegenover beschadigende en/of exogene factoren
 12. Normen: Nauwkeurig omschreven eisen en specificaties waarmee de prestatie van een product, proces of een organisatie kunnen worden vastgesteld.
 13. Tegencultuur:   Een `tegencultuur` is een stroming die zich tegen de gevestigde orde keert.
 14. Niet-westerse cultuur:  Zijn culturen die leven in bijvoorbeeld in het Oosten (China)