Public paste
Undefined
By: TarikZ | Date: Apr 2 2007 07:20 | Format: None | Expires: never | Size: 1.68 KB | Hits: 1466

 1. 1.      Waarom is het nodig dat je onderling afspraken maakt?
 2. Anders weet je niet wat je precies moet doen.
 3.  
 4. 2.      Geef een praktijk voorbeeld waaruit blijkt dat het maken van afspraken belangrijk is.
 5. Als je feest organiseert.
 6.  
 7. 3.      Wat kun je terugvinden in een contract?
 8. De afspraken die gemaakt zijn.
 9.  
 10. 4.      Wat versta je onder een functie?
 11. Eem omschrijving van je vaste werkzaamheden en de doelstellingen die je moet bereiken.
 12.  
 13. 5.      Aan wie moet je verantwoording afleggen en waarover heb je verantwoordelijkheid?
 14. Aan je leidinggevende en heb je de verantwoordelijkheid over bepaalde producten of over bepaalde mensen.
 15.  
 16. 6.      Een functie bestaat uit meer taken. Omschrijf het begrip taken.
 17. Taken zijn de vaste werkzaamheden die werknemers moeten uitvoeren.
 18.  
 19. 7.      Waarom is het op elkaar afstemmen van taken belangrijk?
 20. Zodat de organisatie goed draait.
 21.  
 22. 8.      Wat kan één van je taken zijn als je een functie bij de salarisadministratie hebt?
 23. Het maandelijks overmaken van het loon van de werknemers.
 24.  
 25. 9.      Wat versta je onder een planning?
 26. Afspraken waneer je iets moet doen.
 27.  
 28. 10.     Welke planning moet een verhuisbedrijf maken en waarom is dat zo belangrijk?
 29. Hoeveel tijd nodig is voor een verhuizing. Het is belangrijk i.v.m de kosten.
 30.  
 31. 11.     Wat moet er gemaakt worden als de planning is gemaakt?
 32.  
 33. 12.     Wat kun je zien in een werkrooster?
 34.  
 35. 13.     Wat versta je onder een procedure?
 36.  
 37. 14.     Geeft 2 redenen waarom procedures gebruikt worden.
 38.  
 39. 15.     Leg uit hoe de sollicitatieprocedure van een bedrijf eruit kan zien.
 40.  
 41. Opdrachten uit het werkboek:
 42.  
 43. Blok 6: Verschillende soorten organisaties: wat merk jij ervan?
 44.  
 45. Informeer bij de vakdocent of je onderstaande opdrachten allemaal moet maken.
 46.  
 47. 1       2       3       4       5       6       7
 48.  
 49.