Public paste
Undefined
By: Guest | Date: May 14 2012 10:04 | Format: None | Expires: never | Size: 1.95 KB | Hits: 1422

 1. Als partij in een rechtszaak mag je verwachten een onpartijdige rechter aan te treffen.
 2. In dit geval is daar geen sprake van.
 3.  
 4. De rechter verdient samen met de advocaat van de tegenpartij geld aan het anderen instrueren hoe te procederen tegen piraterij. Daarmee is de uitslag al van te voren bepaald, omdat hij anders zijn eigen belang zou schaden.
 5.  
 6. Wat heeft de cursus immers voor zin als de copyrightlobby niet wint in een rechtszaak.
 7.  
 8. Daarnaast zit de rechter in het bestuur van de Beneluxraad voor copyright, onderdeel van de BBIE die als kernvisie geformuleerd heeft dat hun belangrijkste doelstelling is het zoveel mogelijk laten registreren van intellectueel eigendom.
 9.  
 10. 'Corrupt' vind ik zelf ook enigszins ongelukkig gekozen. Dat zijn onpartijdigheid ter discussie staat lijkt me echter wel aangetoond.
 11.  
 12. Het gevaar in deze zaak is de precedentwerking. Aangezien het bij TPB om links gaat, kan in dezelfde lijn doorgeredeneerd worden naar Google. Bij deze rechter wint een partij die een zaak tegen Google aanspant.
 13.  
 14. In het vonnis spreekt de rechter meerdere malen over dat Brein feitelijk een en ander heeft aangetoond. Alleen op de grafiek al valt echter het nodige aan te merken. Er zijn nogal wat alternatieve verklaringen aan te dragen voor de 'drop' in bezoekersaantallen TPB.
 15.  
 16. Wat deze rechter dus feitelijk noemt, is niet meer dan een interpretatie;waaruit wederom blijkt dat hij oordeelt vanuit zijn mening en niet vanuit echte feiten.
 17.  
 18. Dat het copyright an sich aangepast moet worden, ben ik volledig met je eens.
 19. Dat Rick echter als een of andere clown neer wordt gezet enkel en alleen omdat hij het eigenbelang van de rechter aantoont, vind ik onbegrijpelijk.
 20.  
 21. Natuurlijk maakt Rick er een sappige titel bij die lekker smoelt, dat is dan ook een marketingtool dat hem ter beschikking staat tegenover een groep die rechtstreeks toegang heeft tot de hoogste politici en aanschuift bij geheime overleggen waarbij zij zelfs de wetsteksten aanleveren.
 22.