Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Oct 19 2012 14:57 | Format: None | Expires: never | Size: 434 B | Hits: 875

  1. Krijgt u dus als ontvanger van bijvoorbeeld een bijstanduitkering, AOW of kinderbijslag een sociaal rechercheur aan de deur, dan hier een paar tips:
  2.  
  3. - Geef niet meteen toestemming voor binnentreden, maar deel mede dat u het gesprek aan de deur opneemt. Zorg dus dat u een recorder bij de hand heeft.
  4. - Stel de vraag waarop ze gebaseerd hebben dat er een reden zou bestaan u te verdenken van fraude.
  5. - Vraag hiervan bewijs
  6.  
  7.  
  8.  
  9.