Public paste
aaa
By: aaa | Date: Jun 8 2009 11:24 | Format: None | Expires: never | Size: 1.6 KB | Hits: 799

 1. 1.      Náročnost zadání
 2.        
 3. průměrně obtížné zadání
 4. 2.      Splnění požadavků zadání
 5.        
 6. zadání splněno
 7. 3.      Rozsah technické zprávy
 8.        
 9. je v obvyklém rozmezí
 10. 4.      Prezentační úroveň předložené práce
 11.        
 12. 90 b. (A)
 13.  
 14.    1. Práce je dobře strukturovaná a má na sebe navazující celky.
 15.  
 16. 5.      Formální úprava technické zprávy
 17.        
 18. 80 b. (B)
 19.  
 20.    1. Pokud píšeme práci v češitině, snažíme se překládat většinu termů. str.14 library based on LWJGL - knihovna založena na LWJGL
 21.  
 22. 6.      Práce s literaturou
 23.        
 24. 90 b. (A)
 25.  
 26.    1. Student cituje odkazy na správných místech
 27.    2. Student používá citace z různých pramenů
 28.  
 29. 7.      Realizační výstup
 30.        
 31. 85 b. (B)
 32.  
 33.    1. Nelíbí se mi grafické znázornění výstupu - hlavně černá na pozadí.
 34.    2. Paní učitelka má pravdu, že když jsou dvě kostičky na sobě, měly by být odděleny čárou - možná lépe celé kostičky ohraničeny, aby byl vidět 3D model z pohledu
 35.  
 36. 8.      Využitelnost výsledků
 37.        
 38.  
 39.    1. Student již dokázal reálným testem na základní škole, že práce je využitelná v praxi, což tuto práci v jistém smyslu vyzdvihuje nad ostatní
 40.  
 41. 9.      Otázky k obhajobě
 42.        
 43.  
 44.    1. V práci hodnotíte výsledky pomocí dotazníku a mnoha grafů. Neexistuje nejaký způsob kompaktnější prezentace výsledků?
 45.  
 46. 10.     Souhrnné hodnocení
 47.        
 48. velmi dobře (B) 85 b.
 49.  
 50.    1. Práce má reálný přínos pro danou problematiku
 51.    2. Nejvíce hodnotím opakované opravdové testy na základní škole
 52.  
 53. V Brně dne: 8. června 2009