Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Apr 8 2013 09:00 | Format: None | Expires: never | Size: 1.13 KB | Hits: 1009

  1. Maatwerk
  2.  
  3. Wat de hulpverlener in principe eerst doet is een inventarisatie maken van het probleem. Om te voorkomen zoals je stelt in het rapport dat vraag op aanbod wordt omgebogen wordt op het standaardproces een checklist gemaakt. Valt de vraag op een van de criteria buiten de checklist dan is dat de start van het maatwerk proces.
  4.  
  5. Voor dat maatwerkproces plak je een kleine applicatie aan het standaard verwerkingsproces. De casus wordt aangemaakt door de hulpverlener die 'het probleem' onder de hoede heeft.
  6. Een coreteam 'maatwerk' pikt de vraag op. Het coreteam bestaat bijvoorbeeld uit iemand uit het beleidsterrein WMO, een juridisch medewerker,een financieel medewerker, de coordinator 'maatwerk' en standaard de hulpverlener die bij de aanvrager thuis komt. De coordinator kijkt voor het specifieke geval welke expertise verder moet worden toegevoegd.
  7.  
  8. Vervolgens spreek je in het proces behandelingstermijnen af; ieder pakt zijn eigen beleidsterrein en het team komt samen. Bij een positieve beoordeling geeft het team er zelf een klap op en wordt de primaire hulpverlener indien nodig verder geholpen bij de implementatie.
  9.  
  10.