Public paste
script
By: geeMc | Date: Jan 31 2007 21:13 | Format: PHP | Expires: never | Size: 3.38 KB | Hits: 1458

 1. <?
 2. // geef e-mail adres op van ontvanger
 3. $mail_ontv = "biggie@biggie.nl";
 4.  
 5. // is niet 100% !!!
 6. function checkmail($mail)
 7. {
 8. $email_host = explode("@", $mail);
 9. $email_host = $email_host['1'];
 10. $email_resolved = gethostbyname($email_host);
 11.  
 12. if ($email_resolved != $email_host && eregi("^[0-9a-z]([-_.~]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([-.]?[0-9a-z])*\.[a-z]{2,4}$",$mail))
 13. $valid = 1;
 14.  
 15. return $valid;
 16. }
 17.  
 18. // als er niet op submit is gedrukt, of als er wel op is gedrukt maar niet alles ingevoerd is
 19. if (!$_POST['submit'] || $_POST['submit'] && (!$_POST['naam'] || !$_POST['mail'] || !checkmail($_POST['mail']) || !$_POST['msggs'] || !$_POST['onderwerp']))
 20. {
 21. if ($_POST['submit'] && (!$_POST['naam'] || !$_POST['mail'] || !checkmail($_POST['mail']) || !$_POST['msggs'] || !$_POST['onderwerp']))
 22. {
 23. echo "U heeft iets niet ingevuld, ";
 24. echo "of u heeft iets verkeerd ingevuld.<p>";
 25. }
 26.  
 27. // form + tabel
 28. echo "<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">";
 29. echo "<form method="POST" ACTION="" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "">";
 30.  
 31. // naam
 32. echo "<tr><td>Naam:</td></tr>";
 33. echo "<tr><td><input type="text" name="naam" value="" . $_POST['naam'] . ""></td></tr>";
 34.  
 35. // mail
 36. echo "<tr><td>Je E-Mail adres:</td></tr>";
 37. echo "<tr><td><input type="text" name="mail" value="" . $_POST['mail'] . ""></td></tr>";
 38.  
 39. // mail
 40. echo "<tr><td>Onderwerp:</td></tr>";
 41. echo "<tr><td><input type="text" name="onderwerp" value="" . $_POST['onderwerp'] . ""></td></tr>";
 42.  
 43. // mail
 44. echo "<tr><td>Tekst:</td></tr>";
 45. echo "<tr><td><TEXTAREA name="msggs" ROWS="4" COLS="45">" . htmlentities($_POST['msggs']) . "</TEXTAREA></td></tr>";
 46.  
 47. // button
 48. echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
 49. echo "<tr><td><input type="submit" name="submit" value="Vroag ut!!"></td></tr>";
 50.  
 51. // sluit form + tabel
 52. echo "</form>";
 53. echo "</table>";
 54. }
 55. // versturen naar
 56. else
 57. {
 58. // set datum
 59. $datum = date("d.m.Y H:i");
 60.  
 61. // set ip
 62. $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
 63.  
 64. $inhoud_mail = "===================================================n";
 65. $inhoud_mail .= "Ingevulde contact formuliern";
 66. $inhoud_mail .= "===================================================nn";
 67.  
 68. $inhoud_mail .= "Naam: " . $_POST['naam'] . "n";
 69. $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_POST['mail'] . "n";
 70. $inhoud_mail .= "Bericht:n";
 71. $inhoud_mail .= $_POST['msggs'] . "nn";
 72.  
 73. $inhoud_mail .= "Verstuurd op $datum via het ip " . $ip . "nn";
 74.  
 75. $inhoud_mail .= "===================================================nn";
 76.  
 77. // --------------------
 78. // spambot protectie
 79.  
 80. $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $_POST['mail'] . ">";
 81.  
 82. $headers = stripslashes($headers);
 83. $headers = str_replace("n", "", $headers); // Verwijder n
 84. $headers = str_replace("r", "", $headers); // Verwijder r
 85. $headers = str_replace(""", "\"", str_replace("\", "\\", $headers)); // Slashes van quotes
 86.  
 87. $_POST['onderwerp'] = str_replace("n", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder n
 88. $_POST['onderwerp'] = str_replace("r", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder r
 89. $_POST['onderwerp'] = str_replace(""", "\"", str_replace("\", "\\", $_POST['onderwerp'])); // Slashes van quotes
 90.  
 91. mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers);
 92.  
 93. echo "<h1>Uw E-Mail is verstuurd.</h1>";
 94.  
 95. echo "<p>Bedankt voor je mail. Wij zullen ";
 96. echo "je zo snel mogelijk beantwoorden.</p>";  
 97. }
 98. ?>