Public paste
Undefined
By: PnE | Date: Oct 8 2008 19:34 | Format: PHP | Expires: never | Size: 1.37 KB | Hits: 1813

 1. <?php
 2.  
 3. // Initiera Curl
 4. $curl = curl_init();
 5.  
 6. // Användare osv..
 7. $user = "demo";
 8. $password = "";
 9.  
 10.  
 11. //Storlek på filen
 12. $size = filesize($filename);
 13.  
 14.  
 15. // Den DAV-enablade URLen till att hämta ifrån
 16.  
 17. $url = "http://lan:85/cgi-bin/video.jpg?size=3";
 18.  
 19.  
 20. // Göra så att cURL fattar allt den ska göra
 21. // ladda in destinationen i cURL
 22.  
 23. curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,$url);
 24.  
 25. // Säga att vi gör en PUT.
 26.  
 27. curl_setopt($curl,CURLOPT_PUT,true);
 28.  
 29. // Uppfatta och presentera filstorleken som vi kör PUT på
 30.  
 31. curl_setopt($curl,CURLOPT_INFILESIZE,$size);
 32.  
 33.  
 34. // Sätta en user-agent
 35.  
 36. curl_setopt($curl,CURLOPT_USERAGENT,"Mozilla/4.0");
 37.  
 38.  
 39. // Stoppa in namn och lösen
 40.  
 41. if(!empty($user) && !empty($password))
 42.  
 43.     curl_setopt($curl,CURLOPT_USERPWD,$user . ":" . $password);
 44.  
 45. // Utifall du kommer använda SSL och inte vill betala för nått riktigt
 46.  
 47.  
 48. if(ereg("^(https)",$url))
 49.     curl_setopt($curl,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
 50.  
 51. // Kör och logga i curl_put.log
 52.  
 53. $result = curl_exec($curl);
 54. $error = curl_error($curl);
 55.  
 56. if(empty($error))
 57.  
 58.     list($return,,$message) = split("(r?n){1,}",trim(strip_tags($result)));
 59.  
 60. else {
 61.  
 62.     $return = "Error";
 63.  
 64.     $message = curl_error();
 65.  
 66. }
 67.  
 68.  
 69.  
 70. $log = fopen('curl_put.log','a');
 71.  
 72.  
 73.  
 74. fwrite($log,date("r - ") . $return . "rn" . $message . "rnrn");
 75.  
 76.  
 77. // Städa upp!
 78.  
 79. fclose($log);
 80. curl_close($curl);
 81.  
 82.  
 83. ?>