Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Feb 6 2013 17:24 | Format: None | Expires: never | Size: 5.36 KB | Hits: 1444

 1. Er is maar 1 maatregel die er moet komen en dat is dat Wim-Lex een toespraak als bijvoorbeeld hieronder houdt
 2.  
 3. 'Volk en staat der Nederlanden en alle andere belanghebbenden en genodigden,
 4.  
 5. Welkom op deze historische ochtend van de abdicatie door de Koningin, tevens mijn moeder, Beatrix.
 6.  
 7. Voor U staat een man vervuld van trots, blijdschap maar ook met wroeging en schaamte.
 8.  
 9. Het is inmiddels twee eeuwen geleden dat mijn familie, door vreemde mogendheden gevraagd, een troon kreeg aangeboden van een voorheen niet bestaand koninkrijk en wel die van deze lage landen, dat deze lage landen hiertoe werden gedwongen en er tevens een einde werd gemaakt aan honderden jaren van de Republiek is iets waar mijn familie met het grootste gemak aan voorbij is gegaan, verguld als zij waren met deze onverwachte kans op macht, aanzien en rijkdom.
 10.  
 11. Tweehonderd jaar geleden waren wij slechts een verarmde semi-adelijke familie zonder familiekapitaal en afhankelijk van toelages echter in de afgelopen tweehonderd jaar hebben wij ons door afpersing, diefstal, manipulatie en confiscatie weten op te werken tot een van de rijkste families ter wereld, dat dit uiteraard allemaal ten koste is gegaan van het volk en de staat de Nederlanden is slechts een detail waar onze familie met het grootste gemak van de wereld overheen is gestapt, alles voor de centen!!!.
 12.  
 13. Ook moet ik toegeven dat van de afgelopen tweehonderd jaar er minimaal 150 jaar zijn geweest waarin onze familie met alle mogelijke en onmogelijke middelen gepoogd heeft zo lang als maar mogelijk de absolute macht te behouden, iedere vorm van democratie met haar volle gewicht te bestrijden en daardoor het volk der Nederlanden van zijn recht op zelfbeschikking af te houden.
 14.  
 15. De geschiedenis zal verder oordelen over alles aangaande mijn familie en dat die geschiedenis niet al te fraai is en doorspekt met allerlei kleine en grote misdaden, blunders, vreemde huwelijken, affaires enz. enz. dat moge duidelijk zijn, maar er is 1 ding waarvoor ik alsnog als zijnde de huidige woordvoerder der familie mijn oprechte excuses aan moet bieden aan u het Nederlandse volk.
 16.  
 17. Ik schaam mij lid te zijn van een familie die ten tijde van het oprukkende fascisme er lafhartig en egoistisch voor koos (en met medeneming van het grootste gedeelte van de goudvoorraad) om niet samen met het volk deze lijdensweg af te gaan maar in plaats daarvan een voor haar veilige haven koos op duizenden kilometers afstand van het land waarvan mijn familie zogenaamd zielsveel van hield, terwijl het land werd geplunderd en vele vele tien/honderdduizenden op grond van hun ras, politieke denkbeelden, geestelijke gezondheid enz. werden beroofd van al hun bezittingen maar vooral hun toekomst, om uiteindelijk op gruwelijke wijze te worden vermoord, zaten mijn notoire voorgangers in de zon te smikkelen van versgebakken cakes en speelden tennis.
 18.  
 19. Wij hadden er wel voor gezorgd dat onze familie wel een toekomst had en hebben in ruil daarvoor dit land en zijn bewoners niet alleen verlaten maar feitelijk ook verraden en daar schaam ik mij diep voor, ik denk vaak aan al die kinderen die nooit zijn geboren omdat hun ouders vermoord zijn, ik dank vaak aan al die families die uitgeroeid zijn tot de laatste mens, ik denk vaak aan die arme donders die geestelijk in de war zijnde zich zonder slag of stoot lieten afslachten en wij onze familie hadden ter plekke er voor hen moeten zijn en dat we dat niet hebben gedaan is onvergeeflijk niet alleen naar de overlevenden maar vooral naar hen die zo zinloos hun leven moesten geven.
 20.  
 21. Als vader en echtgenoot sta ik hier met aan mijn zijde een prachtige vrouw en 3 blakende dochters en onwillekeurig moet ik dan denken aan die tienduizenden Argentijnen die gruwelijk doodgemarteld zijn in de krochten van voetbalstadions of die na wekenlange martelingen doodeenvoudig uit vliegtuigen werden gekieperd, mannen vrouwen en kinderen en al die andere smerige dingen die het toenmalige regime haar burgers heeft aangedaan, ik heb een vrouw en kinderen en al die tienduizenden die vermoord zijn op grond van het hebben van slechts een andere politieke mening hebben dus nooit die kans gehad beroofd als ook zij waren van hun toekomst.
 22.  
 23. Het valt niet te ontkennen dat mijn vrouw de dochter is van een man die voor deze misdaden tegen de menselijkheid verantwoordelijk kan en moet worden gehouden dat wetende hoe kan ik dan dit feit met mijn geweten in overeenstemming brengen en wel dusdanig dat ik u als volk kan blijven vertegenwoordigen??
 24.  
 25. Dat kan en dat wil ik niet,
 26.  
 27. Het is dan ook met grote vreugde en intense blijdschap dat ik u kan mededelen dat ik hedenochtend het allerlaatste koninklijk decreet heb getekend waarin ik afstand doe van de Troon en van alle rechten en of claims daartoe door mij, mijn nazaten en alle verdere familie, tevens verklaar ik al onze wereldlijke bezittingen verbeurd aan de Nederlandse Staat in casu aan U het volk als zijnde de echte rechthebbende op al het geld, de paleizen etc. etc.
 28.  
 29. Na vandaag zijn alle leden van mijn familie ambteloos burgers met exact dezelfde rechten en plichten als ieder ander, zelf trek ik mij met mijn Moeder Beatrix en mijn overige directe familie ogenblikkelijk terug uit het openbare leven en zal de rest van mijn natuurlijke leven in volstrekte anonimiteit verder leven als keuterboer ergens op de vlakte van de Pampa.
 30.  
 31. Volk en Staat, het ga u goed en vaar wel onder uw rechtens toekomende Republiek,
 32.  
 33. Willem - Alexander'