Public paste
Undefined
By: zaat | Date: Apr 20 2007 09:48 | Format: None | Expires: never | Size: 1.22 KB | Hits: 1371

 1. www.venomx.nl
 2. venom X
 3. mitchell Lotz
 4. voor zaat
 5. Tarik Zamari
 6.  
 7. opdracht 6
 8.  
 9. Ik zou zelf momenteel geen bedrijf willen beginnen puur omdat ik te weinig werk ervaring heb.
 10.  
 11. i
 12.  
 13.  
 14. k ben dus ook nog niet geschikt om een dergelijk bedrijf te laten lopen.
 15.  
 16. opdracht 7
 17. Persoonlijke risico     Verzekeringen voor de ondernemer        Verzekeringen voor een werknemner
 18. Hoge kosten door medicijngebruik        De werkgever heeft gewoon de werknemer aaan het werk    De werknemer krijgt de medicijnen vergoed
 19. Arbeidsongeschiktheid door een fietsongeluk     De werkgever krigt de 70% die hij verliest aan de werknemer    
 20. Werkeloosheid na faillissement  De werkgever krijgt zijn uitkering      De werknemer krijgt zijn uitkering
 21. Geen inkomen uit werk na 65e jaar       De werkgever heeft de hele baan geincasserd     De werknemer krijgt zijn uitkering uitbetaald tot hij dood gaat
 22.  
 23. opdracht 8
 24.  
 25. Bedrijfsrisico’s        Verzekeringen voor het bedrijf
 26. Brand in het winkel magazijn    De werkvgever lijdt verlies door schade
 27. Onenigheid over het contract zaken partner      De rechthebbende krijgt uitbetaald
 28. Klant kan rekiningen niet meer betalen  De verzekering betaald de rekening
 29. Werknemer breekt een been op de werkvloer       werkgever krijgt betaald zodat hij niet zo veel verlies lijdt
 30.  
 31. opdracht 9
 32.