Public paste
SO22
By: Xmoo | Date: Dec 7 2010 16:10 | Format: None | Expires: never | Size: 3.31 KB | Hits: 857

 1. 5       Transactieanalyse
 2.  
 3. Op het secratariaat van een onderwijsinstituut voor schriftelijk onderwijs maakt men gebruik van een database, waarvan hieronder enige entiteittypen met bijbehorende attribuuttypen zijn afgebeeld.
 4.  
 5.  
 6. CURSIST
 7. (cursistnr, geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, email, geb_datum, proef_datum, cursist_status)
 8.  
 9. CURSUS
 10. (cursuscode, naam, omschrijving, domein, examen_eisen, duur_in_maanden, maandelijkse_termijn_betaling, examenkosten, cursus_status)
 11.  
 12. DOCENT
 13. (docentcode, titel, geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, email, docent_status)
 14.  
 15. GEVOLGDE_CURSUS
 16. (cursuscode, cursistnr, inschrijf_datum, examen_aangevraagd, examen_betaald, docentcode, examen_datum, annulerings_datum, behaald_cijfer, gevolgde_cursus_status)
 17.  
 18.  
 19. Bij aanmelding  schrijft een cursist zich voor een cursus in, of vraagt een proefpakket aan. Dit  is een standaardpakket met uitgebreide informatie over alle cursussen, alsmede een proefles. In het laatste geval wordt bij de cursist de datum aangetekend (proef_datum) waarop het proefpakket is aangevraagd. Het attribuut ‘status’ krijgt dan de waarde 0.  Bij aanvraag van een proefpakket wordt altijd een wervingsbrief aangemaakt, die gelijktijdig met het proefpakket aan de aspirantcursist wordt toegestuurd.
 20. Indien een cursist zich inschrijft voor een cursus, dan ontvangt deze altijd een bevestiging van de inschrijving. Een ingeschreven cursist blijft t.b.v. promotiedoeleinden altijd geregistreerd staan en mag derhalve niet worden verwijderd. (De statuscode wordt dan wel aangepast).
 21. Indien een cursist een cursus onverhoopt annuleert, wordt tevens een z.g. ‘annuleringsfactuur’ uitgedraaid en verstuurd, waarop het restant van de nog verschuldigde cursusgelden, incl. annuleringskosten wordt vermeld. Een geannuleerde cursus mag derhalve niet worden verwijderd, i.v.m. betalingsverplichtingen van de ex-cursist.
 22. (De statuscode wordt aangepast).
 23. Een aanvraag van een cursist om aan een examen te mogen deelnemen wordt door het secretariaat in het systeem verwerkt, waarbij gelijktijdig een factuur wordt uitgedraaid om het examengeld te voldoen. Deze wordt aan de klant gestuurd. Na ontvangst van de betaling krijgt de cursist een bevestiging ervan. Na enige tijd wordt een oproep verstuurd met hierin de examendatum en overige relevante examengegevens.
 24. Na verwerking van het examenresultaat wordt de cursus afgesloten. De cursist krijgt hiervan bericht in een afsluitende brief.
 25.  
 26. Het systeem dient voorts de volgende overzichten te kunnen leveren:
 27. -       Op afroep een studievoortgangsoverzicht met hierin de huidige cursussen die een cursist volgt  t.b.v. de studiefinanciering.
 28. -       Elke maand een factuur voor elke cursist die een of meerdere cursussen volgt om de maandelijkse termijn te betalen.
 29. -       Historische overzichten naar allerlei gezichtspunten, zoals:
 30.               .  gemiddelde cursusduur uitgesplitst naar domeinen,
 31.               .  annuleringen per domein,
 32.               .  percentage succes per cursus bij examens.    
 33.  
 34. Gevraagd: (werk onderstaande 3 punten uit volgens het 7-stappenplan uit de sheets)
 35. 1.      Geef aan welke GMF’s (ontstaan, muteren, vervallen) het bovenstaande (sub-)systeem dient te bevatten.
 36. 2.      Geef tevens bij elk ervan aan, welke gegevens dienen te worden ingevoerd, welke kunnen vervallen en welke mogen worden gewijzigd.
 37. 3.      Maak de transactietabel.