Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Nov 1 2012 10:15 | Format: None | Expires: never | Size: 4.15 KB | Hits: 1079

 1. Versie 0.1 Eerste opzetje bedoeld als discussiedocument.
 2. Als het idee aanspreekt, maak ik een gezamenlijk werkdocument.
 3.  
 4. Platform voor co÷peratief samenleven en ondernemen
 5. Een interactief platform voor het opzetten, onderzoeken, crowdfunden en beheren van cooperaties.
 6. Waarom dit platform?
 7. De sterke focus op individualisme, het vermarkten van publieke taken en rigide regelgeving hebben geleid tot een samenleving waarin mensen aan de kant staan, weinig invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving en lijdzaam moeten toezien hoe een klein clubje personen zich verrijkt met gelden die bestemd waren voor publieke taken.
 8.  
 9. Van onderop is een stevige beweging aan het ontstaan om het heft weer in eigen hand te nemen. Er ontstaan onder andere zorgco÷peraties, co÷peratieve verzekeringen, gezamenlijke duurzame energievoorzieningstrajecten, voedselinitiatieven en woningbouw in collectief particulier opdrachtgeverschap.
 10.  
 11. De co÷peratieve aanpak is een zeer positieve ontwikkeling omdat het burgers een stuk zelfstandigheid teruggeeft, ruimte voor initiatieven creeert, het leidt tot sterkere sociale cohesie en het gevoel van echt samenleven terugbrengt.
 12.  
 13. Doelstelling is een platform te creeren waarop voor alle co÷peratieve initiatieven plaats is vanuit een duurzaamheidsprincipe dus met respect voor ecologische kernwaarden. Eveneens wordt het een onderzoeksplek met artikelen, blogs, wetenschappelijk onderzoek en de mogelijkheid gezamenlijk onderzoek op te zetten en te crowdfunden en crowdsourcen.
 14.  
 15. Globale gegevens van het platform
 16.  
 17. 1.      Hoofdvelden:
 18. Zorg, wonen, ondernemen, voeding, onderwijs, crowdfunden initiatieven, blogs
 19. 2.      Subvelden onder elk tabblad:
 20. Bestaande Initiatieven (eigen pagina met link naar eigen URL), nieuwe initiatieven, onderzoek (artikelen, wet-en regelgeving e.d), vraagbaak (forum, chat)
 21. 3.      Interactie
 22. Door het hele platform heen kunnen leden van het platform reageren en met elkaar communiceren.
 23.  
 24. Wat biedt het platform voor de verschillende doelgroepen?
 25.  
 26. 1.      Burgers/professionals. In het platform kunnen ze op zoek naar co÷peraties en/of nieuwe initiatieven om zichzelf bij aan te sluiten of zelf een initiatief op te starten. Ze kunnen beoordelingen geven aan instellingen om op deze wijze informatie te vergaren en hun ei kwijt te kunnen. Er kan uitgebreid gecommuniceerd worden over alle relevante onderwerpen. Daarnaast kan kennis vergaard en geboden worden.
 27. 2.      Cooperatieve ondernemers. Krijgen een eigen pagina met een link naar de eigen website. Kunnen de cooperatie hierop promoten, nieuwe leden werven en crowdfunden. Kunnen gebruik maken van de gegevens die uit de beoordelingen van relevante instellingen gedaan door burgers komen, om zo weer te sturen binnen de cooperatie. Kunnen op zoek naar expertise en deze zelf ook weer bieden.
 28.  
 29. Hoe gaan we het platform bekostigen?
 30.  
 31. Mijn idee is van het platform zelf ook een cooperatie te maken, waarbij leden er zelf voor kunnen kiezen of ze hieraan mee willen doen. Leden die gewoon basislid willen worden, moeten dat gratis kunnen doen waarbij we een bijdrage vragen op basis van vrijwilligheid.
 32. Leden die lid willen worden van de cooperatie betalen een bedrag naar eigen keuze vanaf een minimum en zijn daarmee naar rato lid mbt eventuele uitbetalingen, maar elk lid blijft 1 stem houden.
 33. Zorgvuldig geselecteerde adverteerders mogen adverteren op de site zonder irritante pop-ups e.d. De inkomsten daarvan worden gebruikt voor het beheer van de site en wat overblijft kan uitbetaald worden aan de cooperatie leden.
 34. De co÷peratieve ondernemers die gebruik maken van de site wilde ik ook gewoon een vrijwillige bijdrage vragen. Op basis van goed vertrouwen ga ik er vanuit dat men dit ook zal doen. Er wordt immers MI onttrokken aan het platform, crowdfund mogelijkheden geboden en gratis promotie.
 35.  
 36. Hoe gaan we het platform aan de man brengen?
 37.  
 38. Sociale media, key players lokaliseren met grote netwerken en veel invloed om bij te dragen. Toppers uit het veld voor blogs aantrekken etc.
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43. ICT
 44.  
 45. Opzet
 46.  
 47. 1.      Platform
 48.  
 49. 1.1     Architectuur
 50. 1.2     Procesontwerp
 51. 1.3     Functionaliteiten
 52. 1.4     Layout
 53. 1.5     Autorisatie opzet en security
 54. 1.6     Vullen van het platform
 55. 1.7     Testen
 56. 1.8     Beheer: Updates/ change mngmnt/moderatie
 57.  
 58.