Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Jul 27 2012 08:18 | Format: None | Expires: never | Size: 2.55 KB | Hits: 825

 1. Dit komt van een preferred supplier. Niet de bron onthullen hoor, want dan ben ik mijn inkomen kwijt en krijg misschien ook nog een rechtzaak aan de broek.
 2.  
 3.  
 4. Functienaam:    Program Manager - Senior
 5. Startdatum inzet:       zsm
 6. Verwachte einddatum:    31-12-2012
 7. Plaats van inzet:       Amsterdam
 8. Aantal contract uren per week:  36
 9. Maximaal uurtarief      99,00 euro/uur
 10. Uiterste datum van aanbieding:  26-07-2012 11:00
 11.  
 12.  
 13.  
 14. DescriptionDescription
 15.  
 16. Samenvattende tekst:
 17. ING zoekt projectmanager voor de overall projectaansturing en om de centrale sturing en uitgangspunten te borgen.
 18.  
 19. Algemene kennis/ervaring:
 20. De achtergrond hierbij is dat het een project is dat meerdere onderdelen raakt van ING (CB, DB, Group staven en OIB). Daarbijgaat het over de neerwaartse bijstelling van de beloning en het convergeren naar afspraken conform de CAO (standaardisatie). Dat is een complex en sensitief onderwerp.
 21.  
 22.  
 23. Technische kennis/ervaring:
 24. "1. affinitieit met HR / Compensation & Benefits vraagstukken
 25.  
 26. Compententies:
 27. "1. Organisatie-sensitiviteit / stakeholder management op senior niveau
 28. 3. uiteraard uitstekende projectmanagement skills en in deze context specifiek ook gericht op
 29. 4. uitvoerbare implementatie van de geaccordeerde oplossingen
 30. 5. communicatief sterk"
 31.  
 32. Talenkennis:
 33. Nederlands en Engels in woord en geschrift
 34.  
 35. Naam project + geraamde duur:
 36.  
 37. CAO afwijkende beloningsregelingen
 38. Inhoudelijke omschrijving: Binnen het CAO Principeakkoord zijn ca 10 uitzonderingsgroepen waarvoor specifieke maatregelen ge´mplementeerd moeten worden.Uitgangspunten zijn:• Zoveel mogelijk mensen over naar CAO;zo min mogelijk “uitzonderingen” • Voor iedereen geldt de “compensatie” regeling uit de CAO; de eenmalige bedragen en structurele salarisverhogingen.
 39.  
 40.  
 41.  
 42. Overige informatie:
 43.  
 44. In de lijn worden met HR Accounts op diverse plekken initiatieven ontplooid om de CAO voor de uitzonderingsgroepen te implementeren. Daarom is het belangrijk om snel uit de startblokken te kunnen komen om de consistentie van de diverse initiatieven te kunnen waarborgen.
 45.  
 46. Werkzaamheden:
 47.  
 48. Overall projectaansturing, de centrale sturing en borging uitgangspunten.
 49.  
 50. Verantwoordelijkheden:
 51.  
 52. Overall projectaansturing, de centrale sturing en borging uitgangspunten.
 53.  
 54. Wat moet er worden gerealiseerd?: Het doorvoeren van de structurele salarisverhoging van januari 2013 en het uitkeren van het eerste eenmalige bedrag. Hiervoor moet duidelijk zijn of en hoe het geregeld is voor deze groepen. Dit om duidelijkheid te geven aan de medewerkers die het betreft.
 55.  
 56.  
 57.