Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Oct 2 2013 07:25 | Format: None | Expires: never | Size: 2.21 KB | Hits: 868

 1. De grootste zeur is buurtbaas: De dictatuur van de minderheid
 2.  
 3. Merel woont in een flat in Amsterdam west en is afhankelijk van de voedselbank. Zij is daarin niet de enige; de flat alsmede de aanpalende flat bestaat uit huurappartementjes voornamelijk bevolkt door mensen die allesbehalve een goed gevulde portemonnee tot hun beschikking hebben.
 4. Tussen de twee flats ligt een flink stuk grond gescheiden door een groot hek in het midden waarmee niets gedaan wordt.
 5. Merel is creatief en bedacht het idee om dit stuk grond te gaan gebruiken om groente en fruit te verbouwen; een prachtig voorstel om zowel de bewoners veel minder afhankelijk te maken van de voedselbank, met allerlei positieve neveneffecten zoals het bevorderen van sociale cohesie en gezondheid.
 6. Helaas is het plan afgeschoten door de woningbouwcorporatie.
 7.  
 8. De dictatuur van de minderheid
 9. Aanvankelijk was de woningbouwcorporatie enthousiast over het plan. Merel werd op pad gestuurd met een handtekeningenlijst waarbij zij toestemming moest verkrijgen van alle 250 huishoudens. Alle deuren afgaande kreeg ze ontzettend veel positieve feedback, op drie huishoudens na.
 10. Ondanks alle tijd die ze erin heeft gestoken bleven deze drie bewoners volharden in hun standpunt. De redenen die de bewoners opgaven was dat ze zo’n moestuin er slordig vonden uitzien, dat het hun uitzicht verpestte en dat ze bang waren voor beestjes vanuit de moestuin die in de zomer hun huis in zouden vliegen.
 11. Geen enkel argument hielp hen te overtuigen.
 12.  
 13. Omdat Merel dus drie handtekeningen tekort kwam, krijgen 247 enthousiaste huishoudens geen moestuin op hun nutteloos braakliggende stuk tussengrond. Het argument van de woningbouwcorporatie bestond eruit dat deze mensen destijds het appartement hadden geaccepteerd zoals het was en dat het wijzigen van de buitenruimte een aanleiding zou kunnen zijn voor juridische stappen.
 14.  
 15. Een soortgelijk geval hebben we deze zomer mogen aanschouwen waarbij een gemeente een BBQ meldpunt instelde. Slechts een telefoontje, anoniem door een bewoner was daarbij voldoende BBQ’s in de wijk te verbieden onder de noemer ‘overlast’.
 16.  
 17. Dit zou toch anders moeten kunnen……
 18.  
 19.  
 20. De buurtzeur https://www.youtube.com/watch?v=3Si4rr0FPBA