Public paste
Boeiu
By: OJ | Date: Sep 15 2010 09:25 | Format: None | Expires: never | Size: 402 B | Hits: 878

 1. =[
 2.  
 3. Beginsaldo liquide middelen             500.00
 4. Omzet             150,000.00
 5.            
 6. Uitgave:            
 7. Kranten         100,000.00    
 8. Huur         9,900.00    
 9. Private opnames         12,000.00    
 10. Precario rechten         20,000.00    
 11. Rente         6,245.00    
 12.            
 13.             148,145.00
 14.            
 15. Verwachte saldo liquide middelen:             2,355.00