Public paste
De puinhoop in Ter Apel
By: Jo M2M | Date: May 25 2012 21:43 | Format: None | Expires: never | Size: 6.03 KB | Hits: 1764

 1. bijdrage van M2M aan de evaluatie van het tentenkamp: #Apel #TerApel
 2.  
 3. Donderdag 24 mei, de day after. Bleker, de man die het kamp een aggregaat
 4. bezorgde belt me vanaf het ontruimde kamp: waar is mijn aggregaat?
 5. Ik vertel hem dat ik ruim voor de feitelijke ontruiming een leidinggevende
 6. politiemevrouw heb gewezen op het groene ding dat toch mooi tien dagen het
 7. kamp van stroom heeft voorzien. En dat het wel zo veilig is zou zijn om daar
 8. zorgvuldig mee om te springen. Mevrouw agent leek het wel handig om hem
 9. zolang op het terrein van de COA/IND te parkeren. Prima idee, gaat u dat
 10. even regelen? Ja, dat is goed, maar niet nu. Dan zal ik een oogje in het
 11. zeil houden, al werd dat een stuk lastiger nadat ik werd aangehouden bij het
 12. wegdragen van de luidspreker van wijlen mijn moeder. De zojuist opgestelde
 13. rij men in black werd versterkt door nare mannen in burger die me zonder
 14. omhaal opbrachten. Tot drie maal toe merkte ik op dat dit op een misverstand
 15. moest berusten, want dat ik toch duidelijk afspraken had gemaakt over het
 16. netjes afvoeren van de nodige hardware.
 17. Okay, sorry, foutje. Zo zijn we dan ook wel weer. Ach ja, het blijft
 18. mensenwerk.
 19. Maar ik moest wel mooi achter de grote DJI bus gaan staan, vanwaar ik kon
 20. zien hoe de anderen een voor een met de handen tegen de zijkant van de bus
 21. werden gedrukt, gefouilleerd en de bus in gebonjourd. Het aggregaat was aan
 22. mijn zicht onttrokken.
 23. Na diverse vergeefse pogingen om mij bij de collega's van de pers in het
 24. daartoe bestemde "persvak" te bewegen (zo levendig beschreven door de
 25. twitterende Chris Klomp), besloot ik maar de kuierlatten te nemen en mijn
 26. telefoon op te gaan laden. Mijn recorder was godlof in goede handen bij
 27. dokter Co in het kamp gebleven, zodat ook de geluiden daar voor het
 28. nageslacht zijn opgeslagen.
 29. Afijn, daarna was het dus nogal lastig om mijn verantwoordelijkheid voor het
 30. beheer van het aggregaat van Bleker Betonboor inhoud te geven.
 31.  
 32. "Misschien kunt u eens gaan vragen bij de COA. Dan ga ik vast de gemeente
 33. bellen. Een half uur later weer Bleker: bij COA en IND weten ze van niks.
 34. Directrice mevrouw Boven is over een half uur weer op haar plek. Okay, dan
 35. bel ik haar op, en dan kunt u intussen een kijkje nemen op de gemeentewerf
 36. in Ter Apel, waar de resten van hetkamp naar toe zijn vervoerd. Misschien
 37. staat het aggregaat daar dan wel.
 38. Weer een uurtje later: de management-assistent van directrice Boven van de
 39. COA weet van niks en verwijst naar Den Haag. Dan maar liever de gemeente
 40. gebeld. Ook daar probeert men blijmoedig de verantwoordelijkeheid af te
 41. schuiven. Maar ja, dat noodbevel is toch echt dioor de burgmeester
 42. afgekondigd, dus dan mag je toch verwachten dat ze ook aanspreekbaar is op
 43. de gevolgen. Een aggregaat kan toch niet zomaar aan de aandacht ontsnappen,
 44. met al die veiligheidstroepen on the ground.
 45.  
 46. Ik heb me ingeprent me vooral niet gek te laten maken en weet me gesteund
 47. door de doortastende gestalte van Bleker die duidelijk ook niet voor een gat
 48. gevangen is. Hij heeft inmiddels op de gemeentewerf gehoord dat iemand heeft
 49. gezien dat het aggregaat op een voertuig is geladen en MOB is gegaan.
 50. Voorlichter Richard Hemmen komt er ook niet uit. Hij was wel zo vriendelijk
 51. geweest om navraag te doenbij de IND in Den Haag.
 52. Dan komt het verlossende woord: een jongen van Pink Noise uit Utrecht
 53. vertelt me aan de telefoon dat het aggregaat keurig gestrand is in Villa
 54. Spoorloos aan de Wilhelminastraat te Emmen.
 55. Na ruim een uur kan Bleker hem daar in ontvangst nemen.
 56.  
 57. Vervolgens ga ik ook maar eens kijken op de gemeentewerf en jawel. De
 58. beduusde beheerder krabt achter het oor als hij me nog wel in zijn vrije
 59. tijd de treurige metershoge berg laat zien die achterop op het terrein is
 60. onstaan na de aanvoer van diverse vrachwagenladingen, en de inspanningen van
 61. zeker 12 mannen die tot half 12 in de weer zijn geweest. De foto's spreken
 62. boekdelen. Ik zie de kabels van de monitor uit de berg steken en de
 63. verscheurde resten van het tentje dat ik persoonlijk had opgezet. De accus
 64. en haspels met stroomkabel zie ik niet. Noch mijn nette colbertje. Er is
 65. geen beginnen aan in deze wirwar te gaan graven. Veel te warm ook.
 66. Meneer Hummel begrijpt het ook niet meer. Wat nu? Dat gaat toch gisten,
 67. broeien en stinken? Zeker weten, er zitten etensresten in. Maar van een
 68. instructie om de boel uit te sorteren, chemisch te reinigen dan wel
 69. persoonlijke eigendommen te retourneren is hem niets bekend.
 70. Sterker nog, de afgelopen week heeft hij bizarre ervaringen opgedaan met  de
 71. firma Boels die de mobiele plees had geleverd. Eerst wilde ze er niet meer
 72. dan 2 of 4 leveren, zodat concurrent Toerend moest bijspringen. En
 73. vervolgens bleek Boels niet bereid, ondanks hergaalde verzoeken, de volle
 74. potten te komen legen. Ten einde raad heeft Hummel toen aan Toerend verzocht
 75. de plees van de concurrent te legen, waar zij geen moeite mee hadden. Boels
 76. was trouwens wel komen kijken, maar had niet meer gedaan dan de volle plees
 77. op slot draaien.
 78.  
 79. Zo vraag je je in gemoede af hoe het toch kan dat de hygiene op het
 80. tentengevaarlijke vormen ging aannemen.
 81.  
 82. In zo'n geval leg je de kwestie voor aan een kritisch traadslid, Rene Kriek
 83. van Groen Links wilde het gaag zwart op wit hebben, zodat hij het mee kon
 84. nemen in het overleg diezelfde avond van de burgemeester met de
 85. fractievoorzitters. Dat kon geregeld worden. Hoe dat informatieve overleg
 86. afliep is mij niet bekend. Het jurische steekspel in Groningen heeft deze
 87. kwestie ongetwijfeld overschaduwd.
 88. Dus toch nog maar even een nette brief aan burgemeester Kompier geschreven.
 89. Op aandrang van Kriek ook even fijntjes de term aansprakelijkheid lasten
 90. vallen. Dat maakt de kans op serieuze aandacht immers groter?
 91. Maar goed, het jasje is mij persoonlijk dierbaar. Een rattenplaag in het
 92. hart van Ter Apel maakt dunkt mij niemand blij.
 93. Voor de volledigheid ook maar even een foto op facebook gezet. Een
 94. gewaarschuwd mens...
 95.  
 96. met hartelijke groet uit het Huis van het Nieuwe Licht
 97.  
 98. Jo van der Spek
 99. M2M, Migrant 2 Migrant
 100. http://m2m.streamtime.org