Public paste
fgd
By: dssd | Date: Aug 2 2007 15:30 | Format: None | Expires: never | Size: 3.99 KB | Hits: 1219

 1.   ___ ___                __                        
 2.  /   |   _____    ____ |  | __ ___________  ______
 3. /    ~    __   _/ ___|  |/ // __ _  __ /  ___/
 4.     Y    // __ \  ___|    <  ___/|  | /___  
 5.  ___|_  /(____  /___  >__|_ \___  >__|  /____  >
 6.        /      /     /     /    /           /
 7. __________                   __               __  
 8. ______   _______  ____    |__| ____   _____/  |_
 9.  |     ___/_  __ /  _    |  |/ __ _/ ___   __
 10.  |    |     |  | (  <_> )  |    ___/  ___|  |  
 11.  |____|     |__|   ____/__|  |___  >___  >__|  
 12.                         ______|    /     /      A project against security.
 13.  
 14. Site: hackers-project.com
 15.  
 16.  
 17. Uitgave 1
 18. Zomer editie
 19.  
 20. donderdag 2 augustus 2007
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54. [0x00]  Inhoudsopgave:
 55.  
 56. [0x01] DISCLAMER                                                Dr.Wh4x
 57. [0x02] Intro                                                    Dr.Wh4x
 58. [0x03] RFI/LFI/RCE/XSS/SQL Injection                            Dr.Wh4x
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79.  
 80.  
 81.  
 82.  
 83.  
 84.  
 85.  
 86.  
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  
 93.  
 94.  
 95.  
 96.  
 97.  
 98.  
 99.  
 100.  
 101.  
 102.  
 103.  
 104.  
 105.  
 106.  
 107.  
 108.  
 109.  
 110.  
 111.  
 112.  
 113. [0x00]
 114.  
 115. [0x01] DISCLAMER
 116.  
 117. Artikel 1 van de Auteurswet 1912 definieert 'auteursrecht' als volgt:
 118. "Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld."
 119. “De auteurs hebben ook een onvervreemdbaar moreel recht. Dit omvat het recht om een werk bekend te maken alsook om vaderschap op te eisen of te weigeren. Zij hebben het recht zich te verzetten tot eender welke wijziging ervan. Niet tegenstaande enige afstand behouden zij het recht om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging van dit werk dan wel tegen enige andere aantasting van het werk, die zijn eer of zijn reputatie schade kan aanbrengen. ”
 120. Inhoud:
 121.  
 122. “Wij van hackers-project zijn in geen enkele wegen aansprakelijk tot schade die door de lezer is gemaakt. Het enige wat wij willen doen is kennis delen en die verspreiden.
 123. De lezer is zelf aansprakelijk voor zijn daden die hij eventueel kan uitvoeren na het lezen van dit ‘magazine’.”
 124.  
 125. Als u niet akkoord gaat gelieve dan ook niet meer verder te lezen maar gewoon dit tijdschrift links te laten liggen.
 126.  
 127. Dit tijdschrift kan ten alle tijden worden aangepaste wij hebben daar het recht toe.
 128.  
 129. Mocht u fouten vinden gelieve die bij Dr.Wh4x te meldden via: dr.kots@yahoo.com bedankt alvast.
 130.  
 131.  
 132.  
 133.  
 134.  
 135.  
 136.  
 137.  
 138.  
 139.  
 140.  
 141.  
 142.  
 143.  
 144.  
 145.  
 146.  
 147.  
 148.  
 149.  
 150.  
 151. [0x01]
 152.  
 153. [0x02] Intro
 154.  
 155.  
 156. Welkom bij het eerste nummer van HP-Magazine. De reden waarom ik dit magazine in het leven heb geroepen is omdat ik het wel leuk vind om white papers the schrijven en tutorials. Tevens wil ik gewoon graag mijn kennis delen en zo te verspreidden.
 157.  
 158. Het plan lag er al een tijdje maar is toen weer in de ijskast verdwenen. Uiteindelijk in 2007 in augustus de 2de op een donderdag is het plan weer uit de koelkast gehaald en nu zit ik dit te typen.
 159.  
 160. Wij hopen dat jullie dit blijven aanmoedigen enzo ook misschien wel in de 2de editie jullie artikelen en collums gaan insturen. Ik moedig dit van harte aan.
 161.  
 162. Stay hacker
 163.  
 164. ~Dr.Wh4x
 165.  
 166. Shoutz: Inspiratio, Fox, Optiplex, Terror1st/BlackWizard, Mr.Fix, GaLiL, KiraNL, Deathsoul. En alle leden van HP.
 167.  
 168.  
 169.  
 170.  
 171.  
 172.  
 173.  
 174.  
 175.  
 176.  
 177.  
 178.  
 179.  
 180.  
 181.  
 182.  
 183.  
 184.  
 185.  
 186.  
 187.  
 188.  
 189.  
 190.  
 191.  
 192.  
 193.  
 194.  
 195.  
 196.  
 197.  
 198.  
 199.  
 200. [0x02]
 201.  
 202.  [0x03] RFI/LFI/RCE/ XSS /SQL Injection
 203.  
 204. Er zijn veel tutorials geschreven over web-apps. Waarom blijf ik dit dan doen??
 205. Omdat ik weet dat ik het beter kan met veel uitleg en omdat het internet de druk bezochte plaats is op aarde. En omdat zoveel mensen er gebruik van maken en zelf hun websites maken, worden er fouten gemaakt. Eigenlijk zijn de fouten de mens zelf…. Enfin
 206.  
 207. Er word wel een beetje kennis verwacht:
 208.  
 209. •       Html
 210. •       Javascript
 211. •       Php
 212. •       Mysql
 213. •       Cookies
 214. •       Logische kennis
 215.  
 216. Het word onder verdeeld in verschillende categorieën:
 217.  
 218. Hfd 1:          RFI
 219. Hfd 2:          LFI
 220. Hfd 3:          RCE
 221. Hfd 4:          XSS
 222. Hfd 5:          Sql injection
 223.  
 224.  
 225.  
 226.  
 227.  
 228.  
 229.  
 230.  
 231.  
 232.  
 233.  
 234.  
 235.  
 236.  
 237.  
 238.  
 239.  
 240.  
 241.  
 242.  
 243.  
 244.  
 245.  
 246.  
 247.  
 248.  
 249.  
 250.  
 251.  
 252.  
 253. []
 254. [0x03]
 255.  
 256.  
 257.