Public paste
Testplan.cmd Voor OBN!!!
By: Xmoo | Date: Jun 22 2008 11:27 | Format: None | Expires: never | Size: 1.29 KB | Hits: 1106

 1. echo off
 2. cls
 3. @echo ### Test Script ###
 4. echo Controleren of de server juist geinstalleerd is.
 5. dsquery computer
 6. echo We gaan nu controleren of er Active Directory op de server staat.
 7. dsquery computer –gc
 8. echo We gaan nu controleren of er een Domain Controler aanwezig is.
 9. dsquery server
 10. echo We gaan nu kijken of er een Scope aanwezig is.
 11. netsh dhcp show server scopes
 12. echo We gaan nu kijken of er een DHCP aanwezig is.
 13. netsh dhcp server show all
 14. echo We gaan nu kijken of er een DNS aanwezig is.
 15. nslookup exit
 16. echo We gaan nu kijken of er gebruiker aanwezig zijn.
 17. dsquery user
 18. echo We gaan kijken of er groepen zijn aangemaakt.
 19. dsquery group
 20. echo We gaan kijken of er OU’s aanwezig zijn.
 21. dsquery ou
 22. echo We gaan kijken of er GPO’s en Policies aanwezig zijn.
 23. gpresult
 24. echo We gaan nu kijken of er shares aanwezig zijn. En welke rechten er zijn toegediend bij de shares.
 25. net view
 26. echo We gaan nu kijken of de POP3 goed werkt.
 27. telnet localhost 110
 28. echo We gaan nu kijken of de SMTP goed werkt.
 29. telnet localhost 25
 30. echo We gaan nu kijken welke programma’s geïnstalleerd zijn en welke services er lopen. Dit kunnen we niet heelemaal met de command promt doen. Maar een aantal programma’s zijn wel zichtbaar.
 31. net start
 32. echo We gaan nu kijken of de server in een site staat.
 33. dsquery site