Public paste
fdgfd
By: fd | Date: Mar 20 2008 10:04 | Format: None | Expires: never | Size: 415 B | Hits: 1178

  1. Waarom wil deze werkgever zijn werknemer ontslaan?
  2. Hoe kijken de collega’s van B. tegen deze situatie?
  3. Hoe lang is dit allemaal aan de gang?
  4. Is B. al eerder gewaarschuwd door zijn werkgever?
  5. Wat vindt B. van het ontbinden van zijn arbeidsovereenkomst?
  6. Is er hier spraken van ontslag op staande voet?
  7. Heeft de werkgever B. de gelegenheid gegeven om zich te verweren?
  8. Heeft B. zich neergelegd bij deze ontslag?