Public paste
id
By: Capri | Date: Nov 3 2010 11:43 | Format: None | Expires: never | Size: 6.19 KB | Hits: 1288

 1. Wanneer mag naar uw ID-bewijs worden gevraagd en welk ID-bewijs is dan geldig?
 2.  
 3. Er mag natuurlijk niet altijd en door iedereen naar uw ID-bewijs worden gevraagd. Dat kan alleen als u wilt dat een bepaalde instantie iets voor u doet, bijvoorbeeld als u een rekening opent bij de bank. Ook kan naar uw ID -bewijs worden gevraagd als u zich in een speciale situatie bevindt, bijvoorbeeld als u als bezoeker in een voetbalstadion bent waar rellen zijn.
 4.  
 5. Wanneer mag nu precies naar uw ID-bewijs worden gevraagd?
 6.  
 7. Bij geldzaken
 8. Als u bij een bank of een andere financiŽle instelling een rekening wilt openen, moet de baliemedewerker uw gegevens controleren aan de hand van uw lD-bewijs ē. Dezelfde regel geldt ook bij allerlei andere financiŽle handelingen, zoals het huren van een kluis of het sluiten van bepaalde levensverzekeringen. De diverse financiŽle instellingen kunnen u hierover uitgebreider informeren.
 9. Wilt u meer weten over identificatie bij financiŽle dienstverlening, dan kunt u ook de brochure aanvragen die het ministerie van FinanciŽn heeft uitgegeven (het adres vindt u achter in deze brochure). Alle ID-bewijzen zijn bij geldzaken te gebruiken.
 10.  
 11. (ē) op basis van andere wetgeving moet u zich bij geldzaken al sinds 1 februari 1994 identificeren.
 12.  
 13. Bij de notaris
 14. Als u een akte bij de notaris wilt laten opmaken, is het nodig dat daarin de juiste gegevens worden opgenomen. Een akte is in veel gevallen nodig, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis of het opmaken van huwelijkse voorwaarden.
 15. Andere partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat uw gegevens in een notariŽle akte kloppen. De notaris vraagt daarom de personen die een akte willen laten opmaken, naar hun ID-bewijs. Alle ID-bewijzen zijn bij de notaris te gebruiken.
 16.  
 17. Bij de aanvraag van het SoFi- nummer
 18. Iedereen die in Nederland aan het werk wil, heeft een SoFi-nummer nodig. Dat geldt ook voor iedereen die een uitkering aanvraagt. Wie in Nederland is geboren, heeft automatisch een SoFi-nummer gekregen. Toch kan het zijn dat u nog geen SoFi-nummer hebt, omdat u in het buitenland bent geboren. U kunt dan een SoFi-nummer aanvragen bij de Belastingdienst. Daar zal men behalve uw naam ook uw nationaliteit en eventueel uw verblijfsstatus willen weten.
 19. Omdat op het Nederlands rijbewijs geen nationaliteit staat vermeld, is het rijbewijs in dit geval geen geldig ID-bewijs.
 20.  
 21. Bij het arbeidsbureau
 22. Het arbeidsbureau kan u alleen als werkzoekende inschrijven, als u zich kunt identificeren. Op uw ID-bewijs moet uw nationaliteit staan vermeld. Ook hier is dus het rijbewijs niet geschikt als geldig ID-bewijs.
 23.  
 24. Bij indiensttreding
 25. Als u begint met een nieuwe baan, zal de werkgever uw persoonlijke gegevens controleren met behulp van een ID -bewijs. De werkgever is ook verplicht een kopie van uw ID-bewijs in zijn administratie op te nemen voor eventuele controles.
 26. Bij indiensttreding is uw nationaliteit van belang. Een werkgever moet namelijk voor sommige vreemdelingen een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Uw rijbewijs, dat geen nationaliteit vermeldt, voldoet hier dus niet als ID-bewijs.
 27. Werknemers die voor 1 juni 1994 al in dienst waren moeten aan hun werkgever eenmalig een ID-bewijs laten zien. Van het ID-bewijs moet een kopie worden gemaakt die wordt bewaard bij de loonadministratie.
 28. Wilt u meer weten over identificatie bij indiensttreding of op de werkplek zelf, dan kunt u ook de brochure ~ Uw bedrijf en de identificatieplicht. Wat moet u weten?" aanvragen. Deze brochure is een uitgave van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (het adres vindt u achter in deze folder)
 29.  
 30. Op het werk
 31. Op de werkplek kunnen controles plaatsvinden. Deze controles worden gehouden om zwartwerken tegen te gaan. Ook wordt gekeken of de werkgever voor werknemers waarvoor dat nodig is een tewerkstellingsvergunning heeft.
 32. Als een controleur u tijdens uw werk om uw ID-bewijs vraagt, moet u dat laten zien. Alle ID-bewijzen zijn in dit geval te gebruiken.
 33.  
 34. Bij het aanvragen van een uitkering
 35. Als u een uitkering aanvraagt bij de gemeentelijke sociale dienst (bijv. bijstand), de Sociale Verzekeringsbank (bijv. AOW), of de bedrijfsvereniging (bijvoorbeeld , kunt u verwachten dat naar uwID-bewijs wordt gevraagd. Ook bij deze instanties wil men immersfraude voorkomen.
 36. Uw rijbewijs is bij de aanvraag van een uitkering ongeschikt, omdat uw nationaliteit van belang is.
 37.  
 38. Bij binnenlands vreemdelingentoezicht
 39. De politie kan een duidelijke aanwijzing krijgen dat zich ergens ťťn of meer mensen bevinden die niet in Nederland mogen zijn. Het gaat dan om illegale vreemdelingen. Als de politie zo'n aanwijzing heeft en vervolgens een onderzoek instelt, bent u verplicht uw identiteit en nationaliteit aan te tonen.
 40. Niet-Nederlanders moeten daarvoor hun verblijfsdocument(ē) laten zien. Nederlanders moeten hun nationaliteit met een ander geldig ID-bewijs kunnen aantonen. Kunt u dat niet, dan loopt u kans te worden meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt dan een nader onderzoek ingesteld naar uw identiteit en nationaliteit. Een geschikt ID -bewijs is in dit geval dus: uw paspoort, uw toeristenkaart, uw gemeentelijke identiteitskaart of uw verblijfsdocument. Uw rij bewijs, dat immers niets meldt over uw nationaliteit, voldoet niet.
 41. Om illegale immigratie tegen te gaan, mogen politie en marechaussee uw identiteit controleren. Maar zij mogen dit uitsluitend doen als u Nederland zojuist bent binnengereisd, bijv. in een internationale trein of met de auto.
 42.  
 43. (ē) Of hun niet-Nederlands paspoort (zonodig voorzien van een verblijfsaantekening).
 44.  
 45. Bij zwartrijden in het openbaar vervoer
 46. Als u in de bus, tram, metro of trein geen geldig vervoerbewijs kunt laten zien en weigert de boete te betalen, mag de controleur naar uw ID-bewijs vragen.
 47. Op die manier kan worden voorkomen dat zwartrijders verkeerde gegevens opgeven.
 48. Uw nationaliteit is hier niet van belang, dus ook uw rijbewijs is geldig.
 49.  
 50. Bij het bezoeken van een voetbalwedstrijd
 51. Ook bij voetbalwedstrijden in het betaald voetbal geldt een identificatieplicht. Maar de politie mag niet zomaar iedere bezoeker naar een ID-bewijs vragen. Dat mag alleen als u op een of andere manier betrokken bent bij strafbare feiten of (dreigende) ordeverstoringen rondom de wedstrijd. Het rijbewijs is in dit geval ook een geldig ID-bewijs.